MUV Diff – Екілік Options көрсеткіштері

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Difference Between MUV and SUV

MUV vs SUV

SUVs (sport utility vehicles) and MUVs (multi-utility vehicles) are the two best options when it comes to all-around driving or family vehicles. They are preferred because of their large capacity to haul people or items. The main difference between the two is their lineage. While MUVs are generally based on the form of the van, SUVs are more like light trucks that are totally enclosed.

One of the biggest appeals of the SUV is its prowess off road. People living in rural areas prefer SUVs because of its powerful engine and 4-wheel or all-wheel drive feature. Although many SUVs still retain AWD, many of the more family-oriented models now have RWD (rear-wheel drive). In comparison, MUVs do not really have AWD and forego RWD for the simpler FWD (front-wheel drive). FWD is more compact as there is no need for a long driveshaft that takes up space. This frees up more room for the cabin and reduces the overall weight. Because the front wheels are used for both steering and powering the vehicle, MUVs are not advisable in bad terrain.

In general, MUVs are much cheaper than SUVs in more ways than one. The initial cost is much less since most MUVs have smaller engines than SUVs, and the simplified layout reduces the number of moving parts. Fewer moving parts also translate to fewer parts that can fail and, therefore, reduced servicing costs. And then there is the issue of fuel consumption. As the economic downturn takes a toll on everyone, people have begun to abandon their SUVs due to their very poor mileage. MUVs, with their smaller and more fuel-efficient engines, are the more attractive option for families looking for a vehicle that would fit everyone including some gear.

The general trend in automobiles is probably going to continue even if the economy improves. People are moving away from gas guzzlers like SUVs into more reasonable vehicles like MUVs. Off road and towing capabilities are forsaken for fuel efficiency. It’s not like that is a huge loss,given that the majority of SUV drivers are women who are always on concrete roads.

1.MUVs are based on the van while SUVs are derived from light trucks.
2.MUVs are FWD while SUVs are RWD or AWD.
3.SUVs fair better off road than MUVs.
4.SUVs are pricier than MUVs.
5.MUVs are more fuel efficient than SUVs.

Графиктік әдістің негізгі түрлері

Статистикада графиктік әдіс төмендегі мәселерді шсшуде қолданылады: 1)статистикалық көрсеткіштерді салыстыру; 2) зерттелетін жиынтықтың құрамы мен құрылымын сиппаттау; 3) уақыт мерзіміне сәйкес құбылыстағы болған өзгерістердің өсіңкілігін бақылау; 4) құбылыстардың өзара байланыстылығын білу; 5) кеңістіктегі орналасуын және таратпалық дәрежесін анықтау үшін.

Жоғарыда көрсетілген мақсаттарына сай жэне кеңістіктін бағытына байланысты графикалық әдіс диаграмма және картограмма болып негізгі екі түрге бөлінеді. Сонымен қатар, сәтіне, міндетіне карай графиктік әдісте, картодиаграмма да қолданылады.

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Графиктік әдістің ішіндегі ең жиі колданылатын және көп тараған түрі – диаграмма – (diagramma) – грек сөзі. Ол бейне, сурет, сызба деген мағынаны білдіреді.

Бұл – статистикалық сандық көрсеткіштердің қарымқатынас мөлшерін көрнекті түрде көрсететін графикалық сурет немесе геометриялық фигуралар жүйесі арқылы бейнелетін сызық. Диаграмманы құру үшін жазықтықтар мен сызықтар, ал кейде геометриялық денелер пайдаланылады. Осыған сәйкес диаграммалар баганалы, сызықты, шаршылы. шеңберлі, секторлы және фигуралы болып бөлінеді (1 тіркеме).

Бағаналы диаграммада салыстырылып отырған әрбір бағана жеке зерзатты немесе уақыт мерзімдерін бейнелейді. Мұны кұрастыру кезінде әрбір бейнеленген көрсеткіштердің ені бірдей, ал биіктігі сандық мәліметтеріне байланысты әр түрлі, бірақ масштабтары біркелкі болуы кажет.

Құрылымды диаграмма статистикалық жинақтардың құрамын салыстыру үшін қолданылады. Оның көрсеткіштері жалпы жиынтықтың бөлшектерінің үлесін, яғни оның бірнеше бөлшектерге бөлінуін бейнелейді, және сандық көрсеткіштері нақты немесе процент түрінде беріледі.

Шаршылы диаграмманың бағаналы немесе жолды диаграммалардан айырмашылығы, мұнда бейнелеуге құбылыстың көлем мөлшері алынады. Ол үшін алдымен сандық көрсеткіштердің шаршы түбірден шығатын мәнін тауып алу қажет.

Шеңберлі диаграмма деп біркелкі берілген негізгі нақты шаманың өзара қарым-қатынасын шеңбер көлемі аркылы бейнелеуді айтамыз.

Секторлық диаграммада берілген мәліметтер шеңбер арқылы көрсетіледі, яғни құрылымның салыстырмалы көрсеткіштері жиынтықтың жеке бөліктерінің үлесін бейнелейді. Мұнда сызылган шеңбердің 360 градусы 100 пайызға тең деп алынады.

Сызықтық диаграмма өсіңкілік қатарларды немесе өзара байланысты көрсеткіштерді көрнекті бейне арқылы көрсету үшін қолданылады. Мұнда көрсетілген өсіңкілік қатардың көрсеткіштері үзіліссіз сызық түрінде бейнеленеді.[21]

3. Картограмма және картодиаграмма

Картограмма немесе статистикалық карта деп, кестеде көрсетілген керсеткіштер жиынтықтарын көрнекті түрде әр түрлі белгілері арқылы жеке бейнелеуді, яғни экономикалық -географиялық бірліктері (ауыл, аудан. облыс, мемлекет) бойынша кұбылыстарды, процестерді, өзгерістерді түрлі-түсті бояулар арқылы контурлы картада көрсету жолдарын айтады.

Картограмма құрылыстық мәніне, қолданылуына қарай бедерлі және нүктелі болып екі түрге бөлінеді. Жиі қолданылатыны -бедерлі түрі, оны кейде белгілі бір фон үстіндегі бедер деп те атайды, керсеткіштердің мөлшері артқан сайын сызықтардың бояуы қоюлана түседі.

Нүктелі картограммада графиктік бейнелеу белгілері нүкте аркылы беріледі және әрбір түсірілген нүкте сол берілген көрсеткіштердің белгілі бір сандық бірлігі болып есептелінеді.

Картодиаграмма географиялық контурлы картага әр түрлі белгілер арқылы диаграммалар түсіру деген ұғымды білдіреді. Түсірілген бейнелеріне байланысты картодиаграмма бағаналы, тік бұрышты. шаршылы және шеңберлі болып төртке бөлінеді. Сандық көрсеткіштеріне байланысты көрсетілген түрлі белгілердің көлемдері өзгеріп отырады.[22]

Дата добавления: 2020-12-06 ; просмотров: 2411 . Нарушение авторских прав

Берілістердің негізгі көрсеткіштері

Барлық берілістердің негізгі корсеткіштері – олардың қуаты мен жылдамдық шамасы, беріліс саны және пайдалы эсер коэффициенті.

Механика теориясы курсынан белгілі,айнымалы бөлшектің сызықтық немесе шеңберлік жылдамдыгым олардың айналу осінен қашықтығына және бұрыштык жылдамдығына байланысты табуға болады:

D – айналмалы дененің диаметрі, п, ω – айналу, немесе бұрыштық жылдамдық. Осы сызыктық жылдамдық векторының бойымен шеңберге жанама (радиусқа перпендикуляр) эсер ететін күшті шеңберлік күш деп атаймыз. Олардың қуатпен және сызықтык жылдамдықпен байланысын төмендегіше өрнектеуге болады:

F-шеңберлік күш, Н;

v – сызықтық жылдамдық м/с.

Егер білікке әсер ететін күш моменті белгілі болса, онда шеңберлік күш:

Сондай-ақ көптеген жағдайларда есептеу кезінде қуат пен күш моментінің қатынасын білген жөн. Егер қуат киловатт олшемімен берілгенде былай жазуға болады

Р – қуат Вт олшемінде;

ω – бұрыштық жылдамдык, с -1

Т – айналдырушы момент, Нм.

Жоғарыда айтылған берілістердің негізті корсеткіштерінің бірі олардың беріліс саны. Берілістердің беріліс саны деп жетекші және жетектегі дененің айналу жылдамдықтарының қатынасын айтады.

и – берілістердің беріліс саны.

Берілістердің пайдалы әсер коэффициенті әдеттегідей пайдалы қуаттың жүмсалған қуатқа қатынасынан табылады.

Сатылы орналасқан бірнеше берілістердің жалпы пайдалы эсер коэффициенті олардың әрқайсысының пайдалы әсер коэффициенттерінің көбейтіндісіне тең:

ηΣ – берілістердің жалпы пайдалы әсер коэффициенту ηl, η2, η3. η n -жеке берілістердің пайдалы әсер коэффициенті, сондай-ақ берілістердің жалпы беріліс саны да осылай табылады:

иΣ – берілістің жалпы беріліс саны;

Дата добавления: 2020-10-15 ; просмотров: 1514 . Нарушение авторских прав

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:
Ақшаны қайда салу керек?
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: