IQ параметрді пайдалану үшін қалай – Тәжірибелік кеңестер

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Элементті өшіру және кірістіру

►Массив элементтерін өшіру немесе жаңа элемент кірістіруді қалай орындауға болады?

Бір өлшемді массивтен элементтерді өшіру және кірістіру

Ойлан

♦ Элементтерді массивтен қалай өшіруге болады?

♦ Массивке жаңа элементтерді қалай кірістіруге болады?

Бірөлшемді массивтен элементтерді өшіру және кірістіру сияқты амалдардың орындалуымен танысасың. Ол үшін алдыңғы тақырыптардағы жауынгерлердің сапқа тұру мысалын қарастырайық. 1.1-суретте сапта тұрған 6-жауынгердің 4-сі саптан шығып кетсе, онда 5-ші тұрған жауынгер оның орнына, ал 6-жауынгер 5-нің орнына жылжып, сапты толтырады (1.2-сурет). Бір өлшемді массив элементтері өшірілгенде басқа элементтер дәл осылай ауысып, өшірілген элементтің орнына қарай жылжиды.

2.1-суретте сапта тұрған 6-жауынгердің соңына 7-жауынгер келіп қосылды (2.2–сурет). Ал егер жауынгер соңына емес, К орынға қосылу керек болса қалай болады? Ондай жағдайда соңынан тұрған N жауынгерден бастап К-жауынгердің өзі де бір қадам оңға жылжып, К орынды босату керек. Сапқа жаңа жауынгер қосылу қалай орындалса, бірөлшемді массивке де жаңа элемент кірістіру дәл солай жүзеге асады.

Табиғатты пайдалану және тұрақты даму

Сабақ мақсаты:
● табиғатты пайдалану типтері мен түрлерін жіктеу;
​● тұрақты дамудың белгілері мен бағыттарына сипаттама беру;
​● табиғатты пайдалануға (жеткілікті компоненттер негізінде) зерттеу жүргізу;
​● Қазақстандағы табиғат пайдаланудағы қиындықтарды анықтау негізінде оларды шешу жолдарын ұсыну.
Мақсатқа қол жеткізу үшін:
● табиғатты пайдаланудың анықтамасы, типтері мен түрлерін;
​● табиғатты тиімді және тиімсіз пайдалану белгілерін;
​● тұрақты даму белгілерін;
​● Қазақстанда табиғат пайдалануды оңтайландыру бойынша атқарылатын шараларын білу керек.

Табиғат пайдалану анықтамасы, типтері мен түрлері

Табиғи-ресурстық әлеуетті игеру үшін табиғатты пайдалану, яғни қоғамның экономикалық, экологиялық және мәдени-сауықтыруға қатысты талап-тілектерін, қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін табиғи ортаны пайдалану жүзеге асырылады.
​Қазақстанда халықтың алуан түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін және шаруашылық жұмыстарды жүргізу үшін табиғатты пайдаланудың типтері қалыптасты, олар:
​● табиғи ресурстарды игеру және олардан қажетті энергия мен бастап­қы материалдарды алу;
● энергия мен бастапқы материал алынатын орындар-дың соңғысынан өнім алу үшін қайта өңдейтін орындар-мен байланысын, ал өнімнің өндіріс орындарын – оны тұтынатын барлық тұтыну орындарымен байланысын қамтамасыз ету;​

● халықтың тіршілік әрекеттері орын алған барлық аудандарының қоршаған ортаның талаптарына икемделуі;
​● халықтың тіршілік әрекеттеріне қажетті деп таныл-ған қоршаған ортаның қасиеттерін сақтау.

Табиғатты пайдалану типтеріне оның нақты түрлерінің қалыптасуы тәуелді болады:

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

өндірістік түрлері (ауылшаруашылық, энергия беретін, сумен қамтамасыз ететін, тау-кен өнеркәсіптік, орманшаруашылық, аңшылық-кәсіпшілік, қоймалық, фабрика-зауыттық, шеткі-қоқыстық, құрылыстық, қайта қалпына келтірушілік және мелиоративтік);
​● кеңістіктік-байланыстырушы түрлері (теңіз, өзен және теңіз- көліктік, көліктік-авиациялық, энергия тасымалдаушы, теміржол, автокөлік, жаяу жүргінші);
​● коммуналдық түрлері (қалалық және басқа да қоныстану түрлері, ғылыми-оқу, мәдени, спорттық-сауықтыру, емдеу-демалыс, рекреациялық);
қоршаған ортаны қорғау түрлері (су қорғау, табиғатты қорғау, қосалқы).

​Табиғат қорғаудың жіктелімі. Табиғатты қорғау жалпы және арнайы деп бөлінеді.

Табиғатты жалпы пайдалану тұрақты болады. Ол халықтың тіршілік үшін қажетті мұқтаждықтарын қанағаттандыру үшін тегін жүзеге асырылады. Сондай-ақ табиғи ресурстар пайдалануға берілмейді. Бұл – табиғатты қорғауға қатысты міндеттемелерін міндетті түрде сақтай отырып, заңмен кепілдік берілгендей қоршаған ортаны өмірі мен денсаулығына қауіпсіз пайдалану мүмкіндігі.
Табиғатты арнайы пайдалану – табиғи ресурстарды пайдалануды және (немесе) қоршаған ортаға шығаруды ақылы түрде жүзеге асырушы жеке және заңды тұлғаның іс-әрекеті.​

Нысандарына байланысты табиғат пайдалану төмендегідей бөлінеді:
​ – жерді пайдалану;
​ – жер қойнауын пайдалану;
​ – суды пайдалану;
​ – орманды пайдалану;
​ – өсімдік және жануарлар әлемін пайдалану;
​ – атмосфералық ауаны пайдалану.

Топтық жұмыс

1. Табиғатты пайдаланудың әр түріне жататын, өздерің тұратын аймақтағы нақты кәсіпорынды атаңдар.
​2. Табиғатты жалпы пайдалану шеңберінде қандай жұмыс түрлерін жүзеге асыруға құқылы боласыңдар?3. Нысандар бойынша бөлінген табиғат пайдаланудың әр бағытына шаруашылық іс-әрекеттердің қандай түрлері кіреді? Сен тұратын өңірде қайсысы басымырақ?

Табиғат қорғау мәселелері және тұрақты даму

Адамзат баласының өмір тәжірибесінде табиғат пен адамдардың арақатынасын көрсететін табиғатты пайдаланудың екі қағидасы бар:
​1. Адам табиғатқа өзін бейімдейді.
2. Адам табиғатты өзіне бейімдейді.
​Мұндай іс-әрекет келесі қиындықтардың туындауына әкеледі:
​1) ресурстық-шаруашылық (табиғи ресурстардың таусылуы);
​ 2) табиғи-ландшафттық (түрлердің алуан түрлілігі азаяды, табиғи ландшафттар бұзылады);
​ 3) антропологиялық-экологиялық (адам денсаулығының нашарлауы).

Осыған ұқсас қиындықтар туындамау үшін табиғатты пайдаланудың негізгі қағидасы жасалды. Ол экономика-ның өсу қарқыны табиғи ресурстардың ұдайы өсіп отыру қарқынымен және қоршаған орта сапасының ұдайы артып отыру қарқынымен теңгерімде болуы тиіс. Адамзат баласы табиғи ресурстарды қаншалықты қалпына келтіре алса, соншалықты игеруі және табиғи ортаның сапасы қайта қалпына келіп үлгеретіндей жағдайда игеруі тиіс.
​Осы қағиданың сақталуы – табиғатты тиімді пайдала-нудың басты белгісі. Табиғатты тиімді пайдалану табиғи ресурстардан пайдалы өнімдерді барынша көбірек ала отырып, оларды үнемді және тиімді пайдалану режимі қамтамасыз етіледі.

Табиғатты тиімді пайдалану табиғи ресурстар әлеуетінде шұғыл (күрт) өзгерістердің орын алуына әкеліп соқтырмайды және табиғи ортада үлкен өзгерістер туындатпайды. Сонымен қатар табиғатты қорғау және оған келетін зиянды барынша азайту талаптарын басшылыққа алып, оған әсер ету нормасы сақталады.
​Табиғатты тиімсіз пайдалану табиғат заңын бұзатын, табиғи ресурстар кешенінің сақталуын қамтамасыз етпейтін, табиғи ресурстарды жоғары қарқынмен пайдалануға қатысты іс-әрекетті білдіреді. Осындай іс-әрекеттердің нәтижесінде табиғи ортаның сапасы нашарлап, азып-тозады, табиғи ресурстар таусылып, адамдардың тіршілік әрекеттерінің шынайы негізі бұзылады, денсаулықтарына зиян келеді.

Табиғатты бұлай пайдалану экологиялық қауіпсіздікті бұзып, экологиялық дағдарысқа, тіпті апатқа әкелуі де мүмкін.
​Табиғатты тиімді пайдалану тұрақты дамуға өтуді қамтамасыз етеді. Тұрақты даму – бұл қоғамның сол кездегі ұрпақтың қажеттіліктерін қамтамасыз ету ісі болашақ ұрпаққа ешқандай зиян келтірмейтіндей жүзеге асырыла дамуы, бұл өзінің табиғи негізін бұзбайтын және адамзат өркениетінің үздіксіз алға басуын қамтамасыз ететін қоғамның басқарылатын теңгерілген дамуы.
​Тұрақты даму кезінде, табиғи ресурстарды өзімізге де, болашақ ұрпаққа да жететіндей етіп тұтынуымыз қажет. Ресурстарды игеру табиғаттағы бүтіндікті (тұтастықты) бұзбауы тиіс.

Геодерек

Нұр-Сұлтаннан 35 км жердегі Ақмола облысы Аршалы ауданы Арнасай ауылында 2020 жылдың қыргүйек айынан бастап «Арнасай – Қазақстанның жасыл елді мекені» жобасы жүзеге асырылуда. Жасыл технологиялар орталығында жаңа буынның жылыжайы – күн биовегетарийі салынды. Онда жылумен қамтамасыз етудің алуан түрлері, көгөніс өнімдерін өсіру барысындағы энергия және су үнемдейтін технологиялар сынақтан өткізіледі. Жертөледе жыл бойы экологиялық таза көгөніс өнімдері өсірілетін фитодиодты жылыжай және балық өсіру үшін сумен қамтамасыз ететін тұйық жүйе орнатылған.

iPhone құрылғысында Control Center терезесін пайдалану және теңшеу

iPhone құрылғысындағы Control Center терезесі сізге пайдалы басқару элементтеріне—соның ішінде ұшақ режимі, Do Not Disturb, прожектор, дыбыс деңгейі, экран ашықтығы мүмкіндіктеріне—және қолданбаларға жылдам қатынасты береді.

Control Center терезесін ашу

Face ID функциясы бар iPhone құрылғысында: Жоғарғы оң жақ шеттен төмен сипаңыз. Control Center терезесін жабу үшін төменнен жоғарыға қарай сипаңыз.

Home түймесі бар iPhone құрылғысында: Төменнен жоғарыға қарай сипаңыз. Control Center терезесін жабу үшін төмен сипаңыз немесе Home түймесін басыңыз.

Control Center терезесінде көбірек басқару элементтеріне қатынау

Көптеген басқару элементтері қосымша параметрлерді ұсынады. Қолжетімді параметрлерді көру үшін басқару элементін басып тұрыңыз. Мысалы, Control Center терезесінде келесі әрекеттерді орындауыңызға болады:

Басқару элементтерінің жоғарғы сол жақ тобын басып тұрыңыз одан кейін AirDrop параметрлерін ашу үшін түймесін түртіңіз.

Селфи, фотосурет түсіру немесе бейне жазу үшін түймесін басып тұрыңыз.

Басқару элементтерін қосу және реттеу

Control Center терезесін Calculator, Notes, Voice Memos және т.б. сияқты көптеген қолданбаларға басқару элементтері мен таңбашаларды қосу арқылы теңшеуіңізге болады.

Settings > Control Center > Customize Controls тармағына өтіңіз.

Контактілерді қосу немесе жою үшін немесе түймесін түртіңіз.

Басқару элементтерін қайта реттеу үшін басқару элементінің жанындағы түймесін түртіңіз, одан кейін оны жаңа орынға сүйреңіз.

Wi-Fi желісінен уақытша ажырату

Control Center терезесінде қайтадан қосу үшін түймесін түртіңіз; қайта қосу үшін оны қайтадан түртіңіз.

Қосылған Wi-Fi желісінің атауын көру үшін түймесін басып тұрыңыз.

Wi-Fi функциясы желіден ажырағанда өшірілмегендіктен, AirPlay және AirDrop әлі де жұмыс істейді және iPhone құрылғысы орындарыңызды өзгерткенде немесе iPhone құрылғыңызды қайта іске қосқанда белгілі желілерге қосылады. Wi-Fi функциясын өшіру үшін Settings > Wi-Fi тармағына өтіңіз. (Wi-Fi параметрін Control Center терезесінде қайтадан қосу үшін түймесін түртіңіз.) Airplane режимінде кезде Control Center терезесінде Wi-Fi функциясын қосу немесе өшіру туралы ақпаратты Саяхат үшін iPhone параметрлерін таңдау бөлімінен қараңыз.

Bluetooth құрылғыларынан уақытша ажырату

Control Center терезесінде түймесін түртіңіз; қосылымдарға рұқсат ету үшін түймені қайтадан түртіңіз.

Bluetooth функциясы құрылғылардан ажырағанда өшірілмегендіктен, орын дәлдігі мен басқа қызметтер әлі де қосулы болады. Bluetooth параметрін өшіру үшін Settings > Bluetooth тармағына өтіңіз, одан кейін Bluetooth параметрін өшіріңіз. Bluetooth параметрін Control Center терезесінде қайтадан қосу үшін түймесін түртіңіз. Airplane режимінде кезде Control Center терезесінде Bluetooth функциясын қосу немесе өшіру туралы ақпаратты Саяхат үшін iPhone параметрлерін таңдау бөлімінен қараңыз.

Қолданбаларда Control Center терезесіне кіруді өшіру

Settings > Control Center тармағына өтіңіз, Access Within Apps параметрін өшіріңіз.

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:
Ақшаны қайда салу керек?
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: