DayDeMarker Binary Options Indicator – Екілік Options көрсеткіштері

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Binary Options Signals

Индикатор для Бинарных опционов. Торги на 2 минуты. Можно торговать на 30 мин и 1 час, но сигналов будет мало. Можно использовать индикатор и для форекс. Индикатор работает лучше всего с: GBPUSD, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, серебро.

Теперь о правилах:

  1. Не торговать за 5-10 мин до начала нового часа и 5-10 мин после нового часа.
  2. Не торговать на новостях, перед ними за 5 мин, и 5 мин после них.
  3. На новостях 3 быка не торговать минут за 10-20 (зависит от валотильности) и не торговать минут 10-20 после новостей.

У меня получает лучше всего торговать с 12:10 до 14:45 МСК.

İkili Arama Algoritması (Binary Search Algorithm)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar bilimlerinde bir bilgi kaynağı veya veri yapısı üzerinde problemi her adımda iki parçaya bölerek yapılan arama algoritmasının ismidir. Bu anlamda bazı kaynaklarda bölerek arama olarak da geçmektedir.

Arama algoritması, yapı olarak parçala fethet (divide and conquere) yaklaşımının bir uygulamasıdır.

Bu yazı kapsamında diziler üzerinde ikili arama işleminin nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Ancak algoritma, diziler dışında çok farklı veri yapıları ve veri kaynakları için de kullanılabilir. Algoritmanın her durumda çalışması aşağıdaki şekildedir.

  • Problemde aranacak uzayın tam orta noktasına bak
  • Şayet aranan değer bulunduysa bit
  • Şayet bakılan değer aranan değerden büyükse arama işlemini problem uzayının küçük elamanlarında devam ettir.
  • Şayet bakılan değer arana değerden küçükse arama işlemini problem uzayının büyük elemanlarında devam ettir.
  • Şayet bakılan aralık 1 veya daha küçükse aranan değer bulunamadı olarak bitir.

Yukarıdaki müsvedde kod (pseudo code) ele alındığında problem her seferinde aranan sayıya göre ortadan ikiye bölünmektedir. Bu anlamda problemin log2(n) adımda çözülmesi beklenir. Burada logaritmik fonksiyonların üssel fonksiyonların tersi olduğu ve her adımda problemi iki parçaya böldüğümüzü hatırlayınız.

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Arama algoritmasının bir dizi üzerinde başarılı çalışması için dizinin sıralı olması gerekir. Yukarıdaki koddan anlaşılacağı üzere ortadaki elemana bakıldığında, aranan sayı ya bakılan sayıdan büyük ya da küçüktür. Dolayısıyla algoritmamız, ya bakılan sayıdan küçük olan sayılar arasında arama yapacak ya da büyük olan sayılar arasında arama yapacaktır.

Bu durumu örnek bir dizi (array) üzerinden açıklamaya çalışalım. Örneğin dizimiz aşağıdaki şekilde verilmiş olsun:

Bu dizi üzerinde 10 eleman bulunduğuna göre aranan sayı her ne olursa olsun ilk bakılacak değer ortadaki değer olan (5. Değer) 12 sayısıdır.

Dizi üzerinde arama işlemi için örnek olarak 3 sayısını aradığımızı düşünelim. Ve aşağıdaki şekilde dizide arama işlemine devam edelim:

Ortadaki değere baktıktan sonra sayı küçük olduğu için altında kalan (solundaki) sayıların ortasındaki değere (yani 2. elemana) bakıyoruz.

Aradığımız sayı (yani 3) dizide baktığımız sayıdan küçük olduğu için arama işlemine yine baktığımız sayıdan küçük olan (solunda olan) sayılar ile devam ediyor ve ortadaki sayı olan dizinin 1. Elemanına bakıyoruz.

Aradığımız sayıyı bulmuş oluyoruz ve çalışmamız bitiyor.

Farklı bir örnek olarak aranan sayının 37 olduğunu (ve dizide olmayan bir sayı olduğunu) düşünelim. Çalışmamız, yine dizinin tam ortasındaki eleman ile başlayacaktır:

Aradığımız sayı baktığımız sayıdan büyük olduğu için dizinin bakılan değerden büyük elemanlarında aramaya devam ediyoruz. Bu alanın ortasındaki değer dizinin 7. Elemanı olur ve 54’tür.

Bu değer aradığımız 37 sayısından büyük olduğu için geri kalan sayılar arasından küçük sayılara bakıyoruz. Bu durumda geri kalan sayılarımız 12’den büyük ve 54’ten küçük sayılardır ve ortasındaki eleman 32’dir.

Sayımız 32 sayısından büyük (aradığımız sayı 37 idi) bu durumda bakılacak başka sayı kalmadığı için (hem 54 hem de 32 sayılarına baktık ve arada başka sayı bulunmuyor) çalışmamızı bitirip aranan sayının dizide olmadığını söyleyebiliriz.

Arama algoritmasını kodlarken yukarıda karşılaşacağımız bir problem, dizinin hangi elemanlarına bakıyor olduğumuz ve bu elemanların orta değerinin bulunmasıdır.

Bu problemin çözümü için dizide arama yapılan elemanlardan en küçük ve en büyük indisli sayıları tutmak genelde kolay bir çözüm sunar.

Aşağıdaki açıklamalar sırasında en küçük indis için kırmız, en büyük indis için yeşil ve orta değer için mavi renkler kullanılacaktır.

İlk örneğimiz olan 3 sayısını ararken indis değerlerimiz aşağıdaki şekildedir:

Dizide aranan sayının bulunabileceği en küçük indis 0 ve en büyük indis 10 olarak kabul edilirse

Dizide bulunan 5. Sayıya bakıyoruz (10 + 0) / 2 = 5. Ayrıca artık aradığımız sayının 5. Elemandan daha büyük olma ihtimali bulunmuyor. Dolayısıyla aranabilecek en büyük sayı 5. Elemandadır diyerek en büyük indisi dizinin 5. Elemanı olarak ayarlıyoruz.

Arama işlemine ortadaki sayı ile devam edeceğiz (5+0)/2 = 2 olduğu için 2. Elemana bakıyoruz.

Aradığımız sayı baktığımız sayıdan küçük olduğu için artık 5’ten büyük sayılara bakmanın bir anlamı yoktur diyerek en büyük indisi dizinin 2. Elemanı olarak atıyoruz. Baktığımız sayı aradığımız sayıya eşit olduğu için de sayıyı bulduk diyerek çalışmamızı bitiriyoruz.

İkinci örnek olan ve 37’yi aradığımız örnekteki indis değerlerine bakacak olursak. İlk olarak en büyük ve en küçük olarak dizinin ilk ve sonuncu elemanlarını alıyoruz.

Bakacağımız değer, arama işleminin yapıldığı uzaydaki orta değer olacağı için (10+0)/2 = 5 sonucuna göre dizinin 5. Elemanına bakıyoruz. Bu değer aradığımız değerden küçük olduğu için arama uzayının, bakılan değerden büyük olan kısmı ile devam ediyoruz. Ayrıca baktığımız bu değerden daha küçük sayıları artık aramanın anlamı olmadığı için en küçük indis olarak 5. İndisi atayabiliriz..

Artık aradığımız değerler 5 ile 10. Değerler arasında olduğuna göre bakacağımız değer (10+5)/2 = 7 olarak atanmalıdır. Aradığımız değer olan 37 , baktığımız değer olan 54’ten küçük olduğu için artık 54’ten büyük değerleri aranmayacak şekilde en büyük indisi 54 olarak atıyor ve orta değer olan (7+5) /2 = 6. İndisteki 32 değerine bakıyoruz.

Arama işlemi bu adımda bitiyor çünkü aranan sayı olan 32 ile en büyük değer olan 54 arasında başka bir sayı olamayacağına göre ve aradığımız değer bu arada olacağına göre işlem bitebilir.

Yukarıda verilen örnek üzerinde çalışabilecek C kodunu aşağıdaki şekilde yazabiliriz:

Yukarıdaki kodda, dikkat edilecek bir püf noktası 7. Ve 8. Satırlardaki -1 ve 10 değerleridir. Bunlar arama işleminin arasında yapılacağı indisleri belirten en büyük indis ve en küçük indis değerleridir. Bu değerler dikkat edildiği üzere dizinin tanımlı olduğu indislerin dışındadır. Yani yukarıda 10 elemanlı bir dizi söz konusudur dolayısıyla bu dizinin -1 ve 10 numaralı elemanları yoktur.

Yukarıdaki kodda bu şekilde bir değerden başlamanın sebebi, dizi üzerinde arama yapılırken köşede kalan elemanların aranmamasıdır. Okuyucu dilerse yukarıdaki kodda, eb = 9 yazarak 123 değerini veya ek=0 yazarak 2 değerini aratmayı deneyebilir.

İkili arama algoritması (binary search algorithm) arama yaptığı uzayı her adımda iki eşit parçaya bölerek devam ettiği için O(log2(n) ) performansına sahiptir. Elbette arama algoritması en iyi ihtimalle ilk baktığı değeri bulabilir, bu durumda 1 erişim sonuca erişmek için yeterli olacaktır.

Algoritmanın sıralı olmayan, karışık bir dizi üzerinde çalışması için öncelikle dizinin sıralanması gerekir. Bu işlem en iyi sıralama algoritmasına göre ( birleştirme sıralaması (merge sort) veya hızlı sıralama algoritması (quick sort) ile) O(nlog2(n)) adımda yapılmaktadır. Dolayısıyla dizinin önce sıralanması ardından da ikili arama algoritmasına göre aranması işlemi için

İşlem yapılması gerekecektir. Öte yandan çok daha kötü bir performansa sahip olan doğrusal arama (linear search) algoritması aynı işlemi O(n) performansı ile yapabilmektedir. Dolayısıyla karışık bir dizi içerisinde arama işlemi yapılacaksa, doğrusal arama algoritması her zaman için en basit ve hızlı algoritmadır.

Bu durumun bir istinası, arama işleminin sürekli yapılması durumudur. Örneğin bir bankada, bankamatiğe müşterinin her kartını takışında kaydının arandığını düşünelim. 10 milyon müşterisi bulunan bir banka için, müşterinin her aranması en kötü ihtimalle 10 milyon arama gerektirecektir.

Öte yandan veriyi bir kere sıraladıktan sonra her arama işlemi için sadece log2(10.000.000)

24 işlem yeterli olmaktadır. Bu aramanın gerçekleştirilebilmesi için gereken sıralama maliyeti ise :

n log2(n) = 10.000.000 log2( 10.000.000) = 24.000.000

işlem gerektirmektedir. Dolayısıyla bu bankada 24’ten fazla arama gerekiyorsa (ki 10 milyon müşterisi bulunan bir banka için bir gün içerisinde binlerce kere müşteri bilgisine erişilmesi gerektiğini kabul edebiliriz). 25. Aramadan sonraki aramalarda sıralama maliyeti çıkarılmış ve performans olarak avantajlı hale geçilmiş olunur.

C++ dili

Gelen bir istek üzerine yukarıdaki kodun aynısını C++ diline çevirerek aşağıda yayınlıyorum. Aşağıdaki kodun görüleceği üzere C dilinde yazılmış olan yukarıdaki koddan bir farkı yoktur. Sadece ekran çıktılarının printf yerine cout olarak değiştirilmesi yeterlidir.

C# dili

Aynı kodu C# (csharp) dilince çevirdiğimizde aşağıdaki kodu yazmak mümkündür (Visual Studio 2008 Express Edition ile test edilmiştir):

JAVA ile

Aynı kodun java ile kodlanmış hali aşağıdadır:

DayDeMarker Binary Options Indicator – Екілік Options көрсеткіштері

Dünyada her geçen gün önem kazanan web uygulamaları iletişim alanının en temel ihtiyaçlarından biri haline gelmiştir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda tasarım uzmanlarının oluşturdukları web tasarımları farklı bakış açıları ile sektörü şekillendiren unsurlar arasında yerini almıştır. Özellikle bilişim sektöründe medyana gelen bu gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan web tasarım uzmanlığı eğitiminde, gerekli tüm bilgiler detaylı bir şekilde verilerek web kullanımına hakim uzmanlar yetiştirilmektedir.

Eğitim süresince, web sitesi yapım süreçleri, sitelerde uygulanan hareketlendirme yöntemleri ve yayına koyma konularında bilgiler verilerek web tasarım uzmanları yetiştirilmektedir.

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:
Ақшаны қайда салу керек?
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: