Darma System Indicator (beta) Binary Options Indicator – Екілік Options көрсеткіштері

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Түзетуші кодтарды кодтау әдістері

1) Қалдықты (синдромды) есептеу.

2) W қалдығының салмағын есептеу.

3) Бір таңбалы циклдік солға қарай жылжу.

4) Қосымша циклдік оңға қарай жылжу. Егер бұрынғысынша W>s бір таңбаға циклдік жылжытса, онда қосымша солға қарай циклдік тұрғыдан жылжытады

Жұмсақ және қатты кодтау.Кодтау деңгейі 1/2 болатын екілік кодтық жүйе үшін демодулятор бір ретте екі кодтық таңбаның декодеріне келіп түседі. Қатты (екі деңгейлі) кодтау үшін қабылданған кодтық таңбалардың әрбір жұбын жазықтықта квадрат бұрыштарының бірі ретінде бейнелеуге болады. Бұрыштар екілік сандармен белгіленген (0, 0), (0, 1), (1, 0) және (1, 1), олар төрт ықтимал мәндерді көрсетеді, әрі шешім қабылдаудың қатты сызбасында екі кодтық таңбаны қабылдай алады. 8-деңгейлік жұмсақ кодтауға арналғандай кодтық таңбалардың әрбір жұбын жазықтықта 64 нүктеден тұратын көлемі 8×8 болатын тең қырлы тік бұрыш түрінде бейнелеуге болады.

Мажоритарлы декодтау. Аталмыш әдіс циклдік кодтың (n, k) әрбір нұсқасы үшін жасалған коэффициенттердің арнайы кестелері бойынша қабылданған кодтық жинақтың әрбір таңбасын көп мәрте тексеруден тұрады. Әрбір таңбаның мәні мажоритарлық принцип бойынша анықталады

Возенкрафт пен Фано алгоритмі.Бұрындары Витерби түйінді кодтарды кодтаудың оңтайлы алгоритмін ашқанға дейін басқа да алгоритмдер болған болатын. Ең алғашқысы Уозенкрафттың (Wozencraft) ұсынған және Фаноның (Fano) түрлендірген ретті кодтау алгоритмі болды. Ретті декодердің жұмысы барысында кодтық сөздердің берілген реттілігі жөніндегі болжамы туындайды да осы болжам мен қабылданған сигналдың арасындағы метрика есептелік шығарылады.

Есептік (треллис) кодтау. Жүйелерде кателіктерді түзетудің нақты кодтарының байланысын пайдаланған кезде тарату сенімділігі жиілік жолақтарын ұлғайту есебінен жақсара түседі. Блоктық сондайақ түйінді кодтар үшін де кодтық сөздің едәуір ұзын n-кортежіне түрлендіру өткізу жолағын қосымша ұлғайтуды қажет етеді.

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Витербидің кодтау алгоритмі. Витербидің кодтау алгоритмін Витерби (Viterbi) 1967 жылы ашып талдаған болатын. Витерби алгоритмінде, шын мәнінде кодтау іске асырылады, ол барынша шындыққа жақын қағидасына негізделген.

Дата публикования: 2020-10-20 ; Прочитано: 1061 | Нарушение авторского права страницы

Lt;variant> кедендік режимнің түрі

кедендік еркін аймақ

арнайы кедендік режим

кедендік ресімдеу кезіндегі саты

кедендік бақылаудың түрі

Кеден ісі туралы Заң қабылданды:

Lt;variant> 2020ж. 01 шілде

1994ж. 20 шілдесі

1999ж. 20 маусымы

1996ж. 20 шілдесі

1995ж. 20 маусымы

Кедендік режимнің мына түрлері заңнамамен орнатылған:

Lt;variant> 17

Тұлға кез- келген кедендік режимді таңдауға не ауыстыруға құқылы:

Lt;variant> кез- келген уақытта

тауардың шығарылған еліне байланысты

кедендік шекарадан өткеннен кейін

тек кедендік шекарадан өту алдында

тұлға кедендік режимді ауыстыруға құқықты емес

ҚР аумағынан бұрын шығарылған тауарлар экспорт режиміне сәйкес кері әкеліну кезіндегі кедендік режим:

Lt;variant> реимпорт

тауарларды еркін айналым үшін шығару

ҚР кеден аумағында шетел тауарлары мен көлік құралдары пайдаланылу кезіндегі кедендік режим:

Lt;variant> уақытша әкелу

тауарларды еркін айналым үшін шығару

Кеден аумағына әкелінетін тауарларды тұрақты пайдалану мен тұтынуға арналған кедендік режим:

Lt;variant> тауарларды еркін айналым үшін шығару

Тауарлар жеке тұлғаларға баж бен салық алусыз берілетін кездегі кедендік режим:

Lt;variant> бажсыз сауда дүкені

Қазақстандық тауарлар ҚР кедендік аумағынан тысқары пайдалану кезіндегі кедендік режим:

Lt;variant> уақытша шығару

тауарларды қайта өңдеу

Кеден кодексі күшіне енді:

Lt;variant> 2020ж.1 шілде

Тауардың шығарылған елін куәландыратын құжат қалай аталады:

Lt;variant> сертификат

Тауар сапасы туралы сертификат, тиеу спецификациясы, орама парағы, комплектілеу ведомості жатады:

Дата добавления: 2020-01-07 ; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав

Алгоритм көрсетілімі

Читайте также:
 1. Lt;variant> ғылымға табыну және адамзат прогресі туралы идея
 2. Lt;variant> ҚР кедендік шекарасы арқылы өтетін тауардың сапалық құрамын зерттеуді жүргізу
 3. lt;variant> 3 суток
 4. Lt;variant> ведомственными приказами и указаниями
 5. Lt;variant> декларациялаудың конклюденттік нысаны
 6. Lt;variant> Жол
 7. Lt;variant> кеден органы басшысының жазбаша рұқсатымен
 8. Lt;variant> материалоемкость продукции
 9. Lt;variant> материалоемкость продукции и материалоотдача

Алгоритм сипаттамасының, көрсетімінің әдістері көп. Біз төртеуіне тоқталамыз: табиғи тіл, графикалық тіл, алгоритмдік тіл және программалау тілі.

– табиғи тіл (орындаушы адам) – орыс, қазақ, ағылшын тілдерінің сөздері.

– графикалық тіл (орындаушы адам) – әрекеттер сипаттамасы бар графикалық схемалар (блок-схемалар).

– алгоритмдік тіл (орындаушы адам) – әрекет немесе орындаушыға арналған командалар мағынасы берілетін табиғи тілдің белгілі сөздері.

– программалау тілі (орындаушы компьютер) – программалау тілінің командалары.

Алгоритмдердің құрылымын құру әдістерін үйрену үш көрсетілімде бірден жүреді: блок-схемалар түрінде, алгоритмдік тілде, программалау тілінде. Алгоритм көрсетімінің ең көрнекі әдісі болып блок-схемалар түріндегі графикалық көрсетім саналады. Алгоритм бұл жерде блоктар бірізділігі түрінде бейнеленеді. Олардың ішіне орындалып жатқан әрекеттерді түсіндіретін ақпарат орналасқан.

Алгоритмнің графиктік схемасын (блок схемасын) мынадай геометриялық фигуралар арқылы бейнелеу келісілген.

– эллипс, программаның басын және соңын белгілеу.

деректерді енгізу, деректерді шығару немесе қорытындылау.

– белгілі бір амалдың орындалуын анықтайды немесе есептеуіш әрекет.

– берілген шартты тексеру белгісі.

– информацияның берілу бағытын көрсетеді.

Егер алгоритмдердің жасалу құрылымын қарасақ, олардың жасалуының үш негізгі түрін атап көрсетуге болады: сызықтық, тармақталған, циклдік.

Егер орындаушы командаларды бірінен соң бірін ілесу тәртібімен орындайтын болса, ол алгоритм сызықтық деп аталады.

Орындаушының әрекеттері кейбір шарттарды тексеру нәтижелерімен белгіленетін болса, алгоритм тармақталған болып саналады.

Жеке командалар немесе команда топтары көп рет қайталанатын болса, алгоритм циклдік деп саналады.

13Вирустың болу белгілері:

Программа дұрыс жұмыс істемейді немесе жұмысын тоқтатады.

Экранда бөгде символдар , хабарламалар шығады.

Кейбір файлдардың бұзылуы.

Компьютер жұмысындағы жиі тұрып қалулар және жаңылысулар.

Компьютерде вирус болған жағдайда оны табу өте маңызды.
жұмыстың тоқтап қалуы немесе бұрын жұмыс істеп тұрған
компьютердің баяу жұмыс істеуі;
операциялық жүйеге жүктеме жасалмауы;
файлдар мен каталогтардың жоғалуы;
файлдардың соңғы өзгерген уақытын және күнін дұрыс көрсетпеуі;
файлдардың көлемінің өзгеруі;
дискідегі файлдардың саны кездейсоқ көбейіп кетуі;
операциялық жадының бос көлемінің белгілі мөлшерде азаюы;
экранға күтпеген мәліметтердің және бейнелердің шығуы;
күтпеген дыбыстық сигналдардың пайда болуы;
жұмыс істеу барысында компьютердің жиі тоқтап қалуы
2 Вирустардың негізгі түрлері
2.1 Резиденттік және резиденттік емес вирустар
Вирустар бүлдiру тәсiлдерiне қарай резиденттi немесе резиденттi емес
Вирус жұққан программа iске қосылғанда резиденттiк вирустар әсерлене
Ал, резиденттiк емес вирус жедел жадқа тұрақты күйде
Резиденттi емес вирустар компьютердiң жадында орналаспайды және олардың
2.2 “Көрінбейтін” және өздігінен өрбитін вирустар
Өзiн жай көзге сездiрмес үшiн кейбiр вирустар жасырынудың
Көптеген резиденттiк вирустар былай жасырынуды әдетке айналдырған, олар
Вирустардың жасырыну жолының екiншi тәсiлi- өзiн-өзi аздап өзгертiп,

3. Компьютердің зақымдалу белгілері бар болып жатқандағы әрекет
• Компьютерді егер ол жергілікті желі мен интернетте қосылған болса өшіру;
• Егер зақымдану белгілері салдарынан компьютердің қатты дискісін жүктеу мүмкін болмай жатса, (компьютерді қосқан кезде, қате деп танылып жатса), істен шығудан қорғаныс режимінде жүктеп көріңіз немесе Windows апатты дисктен жүктеңіз;
• Вирусқа қарсы бағдарламаны жүктеу.

Вирустардың компьютерге кіру жолдары:
•Internet ғаламдық желі
•Электрондық пошта
•Жергілікті желі
•«Жалпы тағайындалған» компьютерлер
•Бағдарламалық жабдықтау қарақшысы
•Жөндеу қызмет көрсетулері
•Зақымданған файлы бар алмалы-салмалы жинағыш
•Вирусы бар қатты диск
• Алдыңғы пайдаланып кеткендерден қалған вирус

Дата добавления: 2020-01-05 ; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:
Ақшаны қайда салу керек?
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Читайте также:
 1. C. Ветвящихся алгоритмов
 2. CТРУКТУРЫ ДАННЫХ И АЛГОРИТМЫ
 3. III. Алгоритмическая конструкция ветвление и ее использование в языке Visual Basic
 4. IV. Алгоритмическая конструкция цикл и ее использование в языке Visual Basic
 5. IV[17]. КАК ИЗУЧАТЬ? АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 6. LINUX|| Алгоритм замещения страниц в ОС Linux.
 7. Алгоритм
 8. АЛГОРИТМ
 9. Алгоритм
 10. АЛГОРИТМ