camarilladt8 Binary Options Indicator – Екілік Options көрсеткіштері

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

İkili Arama Algoritması (Binary Search Algorithm)

Yazan : Şadi Evren ŞEKER

Bilgisayar bilimlerinde bir bilgi kaynağı veya veri yapısı üzerinde problemi her adımda iki parçaya bölerek yapılan arama algoritmasının ismidir. Bu anlamda bazı kaynaklarda bölerek arama olarak da geçmektedir.

Arama algoritması, yapı olarak parçala fethet (divide and conquere) yaklaşımının bir uygulamasıdır.

Bu yazı kapsamında diziler üzerinde ikili arama işleminin nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Ancak algoritma, diziler dışında çok farklı veri yapıları ve veri kaynakları için de kullanılabilir. Algoritmanın her durumda çalışması aşağıdaki şekildedir.

  • Problemde aranacak uzayın tam orta noktasına bak
  • Şayet aranan değer bulunduysa bit
  • Şayet bakılan değer aranan değerden büyükse arama işlemini problem uzayının küçük elamanlarında devam ettir.
  • Şayet bakılan değer arana değerden küçükse arama işlemini problem uzayının büyük elemanlarında devam ettir.
  • Şayet bakılan aralık 1 veya daha küçükse aranan değer bulunamadı olarak bitir.

Yukarıdaki müsvedde kod (pseudo code) ele alındığında problem her seferinde aranan sayıya göre ortadan ikiye bölünmektedir. Bu anlamda problemin log2(n) adımda çözülmesi beklenir. Burada logaritmik fonksiyonların üssel fonksiyonların tersi olduğu ve her adımda problemi iki parçaya böldüğümüzü hatırlayınız.

Arama algoritmasının bir dizi üzerinde başarılı çalışması için dizinin sıralı olması gerekir. Yukarıdaki koddan anlaşılacağı üzere ortadaki elemana bakıldığında, aranan sayı ya bakılan sayıdan büyük ya da küçüktür. Dolayısıyla algoritmamız, ya bakılan sayıdan küçük olan sayılar arasında arama yapacak ya da büyük olan sayılar arasında arama yapacaktır.

Bu durumu örnek bir dizi (array) üzerinden açıklamaya çalışalım. Örneğin dizimiz aşağıdaki şekilde verilmiş olsun:

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Bu dizi üzerinde 10 eleman bulunduğuna göre aranan sayı her ne olursa olsun ilk bakılacak değer ortadaki değer olan (5. Değer) 12 sayısıdır.

Dizi üzerinde arama işlemi için örnek olarak 3 sayısını aradığımızı düşünelim. Ve aşağıdaki şekilde dizide arama işlemine devam edelim:

Ortadaki değere baktıktan sonra sayı küçük olduğu için altında kalan (solundaki) sayıların ortasındaki değere (yani 2. elemana) bakıyoruz.

Aradığımız sayı (yani 3) dizide baktığımız sayıdan küçük olduğu için arama işlemine yine baktığımız sayıdan küçük olan (solunda olan) sayılar ile devam ediyor ve ortadaki sayı olan dizinin 1. Elemanına bakıyoruz.

Aradığımız sayıyı bulmuş oluyoruz ve çalışmamız bitiyor.

Farklı bir örnek olarak aranan sayının 37 olduğunu (ve dizide olmayan bir sayı olduğunu) düşünelim. Çalışmamız, yine dizinin tam ortasındaki eleman ile başlayacaktır:

Aradığımız sayı baktığımız sayıdan büyük olduğu için dizinin bakılan değerden büyük elemanlarında aramaya devam ediyoruz. Bu alanın ortasındaki değer dizinin 7. Elemanı olur ve 54’tür.

Bu değer aradığımız 37 sayısından büyük olduğu için geri kalan sayılar arasından küçük sayılara bakıyoruz. Bu durumda geri kalan sayılarımız 12’den büyük ve 54’ten küçük sayılardır ve ortasındaki eleman 32’dir.

Sayımız 32 sayısından büyük (aradığımız sayı 37 idi) bu durumda bakılacak başka sayı kalmadığı için (hem 54 hem de 32 sayılarına baktık ve arada başka sayı bulunmuyor) çalışmamızı bitirip aranan sayının dizide olmadığını söyleyebiliriz.

Arama algoritmasını kodlarken yukarıda karşılaşacağımız bir problem, dizinin hangi elemanlarına bakıyor olduğumuz ve bu elemanların orta değerinin bulunmasıdır.

Bu problemin çözümü için dizide arama yapılan elemanlardan en küçük ve en büyük indisli sayıları tutmak genelde kolay bir çözüm sunar.

Aşağıdaki açıklamalar sırasında en küçük indis için kırmız, en büyük indis için yeşil ve orta değer için mavi renkler kullanılacaktır.

İlk örneğimiz olan 3 sayısını ararken indis değerlerimiz aşağıdaki şekildedir:

Dizide aranan sayının bulunabileceği en küçük indis 0 ve en büyük indis 10 olarak kabul edilirse

Dizide bulunan 5. Sayıya bakıyoruz (10 + 0) / 2 = 5. Ayrıca artık aradığımız sayının 5. Elemandan daha büyük olma ihtimali bulunmuyor. Dolayısıyla aranabilecek en büyük sayı 5. Elemandadır diyerek en büyük indisi dizinin 5. Elemanı olarak ayarlıyoruz.

Arama işlemine ortadaki sayı ile devam edeceğiz (5+0)/2 = 2 olduğu için 2. Elemana bakıyoruz.

Aradığımız sayı baktığımız sayıdan küçük olduğu için artık 5’ten büyük sayılara bakmanın bir anlamı yoktur diyerek en büyük indisi dizinin 2. Elemanı olarak atıyoruz. Baktığımız sayı aradığımız sayıya eşit olduğu için de sayıyı bulduk diyerek çalışmamızı bitiriyoruz.

İkinci örnek olan ve 37’yi aradığımız örnekteki indis değerlerine bakacak olursak. İlk olarak en büyük ve en küçük olarak dizinin ilk ve sonuncu elemanlarını alıyoruz.

Bakacağımız değer, arama işleminin yapıldığı uzaydaki orta değer olacağı için (10+0)/2 = 5 sonucuna göre dizinin 5. Elemanına bakıyoruz. Bu değer aradığımız değerden küçük olduğu için arama uzayının, bakılan değerden büyük olan kısmı ile devam ediyoruz. Ayrıca baktığımız bu değerden daha küçük sayıları artık aramanın anlamı olmadığı için en küçük indis olarak 5. İndisi atayabiliriz..

Artık aradığımız değerler 5 ile 10. Değerler arasında olduğuna göre bakacağımız değer (10+5)/2 = 7 olarak atanmalıdır. Aradığımız değer olan 37 , baktığımız değer olan 54’ten küçük olduğu için artık 54’ten büyük değerleri aranmayacak şekilde en büyük indisi 54 olarak atıyor ve orta değer olan (7+5) /2 = 6. İndisteki 32 değerine bakıyoruz.

Arama işlemi bu adımda bitiyor çünkü aranan sayı olan 32 ile en büyük değer olan 54 arasında başka bir sayı olamayacağına göre ve aradığımız değer bu arada olacağına göre işlem bitebilir.

Yukarıda verilen örnek üzerinde çalışabilecek C kodunu aşağıdaki şekilde yazabiliriz:

Yukarıdaki kodda, dikkat edilecek bir püf noktası 7. Ve 8. Satırlardaki -1 ve 10 değerleridir. Bunlar arama işleminin arasında yapılacağı indisleri belirten en büyük indis ve en küçük indis değerleridir. Bu değerler dikkat edildiği üzere dizinin tanımlı olduğu indislerin dışındadır. Yani yukarıda 10 elemanlı bir dizi söz konusudur dolayısıyla bu dizinin -1 ve 10 numaralı elemanları yoktur.

Yukarıdaki kodda bu şekilde bir değerden başlamanın sebebi, dizi üzerinde arama yapılırken köşede kalan elemanların aranmamasıdır. Okuyucu dilerse yukarıdaki kodda, eb = 9 yazarak 123 değerini veya ek=0 yazarak 2 değerini aratmayı deneyebilir.

İkili arama algoritması (binary search algorithm) arama yaptığı uzayı her adımda iki eşit parçaya bölerek devam ettiği için O(log2(n) ) performansına sahiptir. Elbette arama algoritması en iyi ihtimalle ilk baktığı değeri bulabilir, bu durumda 1 erişim sonuca erişmek için yeterli olacaktır.

Algoritmanın sıralı olmayan, karışık bir dizi üzerinde çalışması için öncelikle dizinin sıralanması gerekir. Bu işlem en iyi sıralama algoritmasına göre ( birleştirme sıralaması (merge sort) veya hızlı sıralama algoritması (quick sort) ile) O(nlog2(n)) adımda yapılmaktadır. Dolayısıyla dizinin önce sıralanması ardından da ikili arama algoritmasına göre aranması işlemi için

İşlem yapılması gerekecektir. Öte yandan çok daha kötü bir performansa sahip olan doğrusal arama (linear search) algoritması aynı işlemi O(n) performansı ile yapabilmektedir. Dolayısıyla karışık bir dizi içerisinde arama işlemi yapılacaksa, doğrusal arama algoritması her zaman için en basit ve hızlı algoritmadır.

Bu durumun bir istinası, arama işleminin sürekli yapılması durumudur. Örneğin bir bankada, bankamatiğe müşterinin her kartını takışında kaydının arandığını düşünelim. 10 milyon müşterisi bulunan bir banka için, müşterinin her aranması en kötü ihtimalle 10 milyon arama gerektirecektir.

Öte yandan veriyi bir kere sıraladıktan sonra her arama işlemi için sadece log2(10.000.000)

24 işlem yeterli olmaktadır. Bu aramanın gerçekleştirilebilmesi için gereken sıralama maliyeti ise :

n log2(n) = 10.000.000 log2( 10.000.000) = 24.000.000

işlem gerektirmektedir. Dolayısıyla bu bankada 24’ten fazla arama gerekiyorsa (ki 10 milyon müşterisi bulunan bir banka için bir gün içerisinde binlerce kere müşteri bilgisine erişilmesi gerektiğini kabul edebiliriz). 25. Aramadan sonraki aramalarda sıralama maliyeti çıkarılmış ve performans olarak avantajlı hale geçilmiş olunur.

C++ dili

Gelen bir istek üzerine yukarıdaki kodun aynısını C++ diline çevirerek aşağıda yayınlıyorum. Aşağıdaki kodun görüleceği üzere C dilinde yazılmış olan yukarıdaki koddan bir farkı yoktur. Sadece ekran çıktılarının printf yerine cout olarak değiştirilmesi yeterlidir.

C# dili

Aynı kodu C# (csharp) dilince çevirdiğimizde aşağıdaki kodu yazmak mümkündür (Visual Studio 2008 Express Edition ile test edilmiştir):

JAVA ile

Aynı kodun java ile kodlanmış hali aşağıdadır:

В) 2 және 4 2 страница

Газ Карно циклін жасайды. Суытқыш температурасы 300К, қыздырғыштікі 500К. Егер қыздырғыш температурасын Т = 200К-ге арттырсақ, онда циклдың ПӘК-і неше есе артады?

Газ 1 күйден 2 күйге көшкен кезде орындалатын жұмыс неге тең?

Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді және сыртқы күштер газ үстінен 300 Дж жұмыс істеді. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең?

Газ 1-күйден 2-күйге өтті. Оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

Гармониялық тербелістің теңдеуі Х= (м) түрінде берілген болса, тербелістің периоды неге тең болады?

Газ температурасын 4 есе арттырған кезде, газ молекуласы қозғалысының ең ықтимал жылдамдығы қалай өзгереді?

Газдар арқылы электр тогының өтуi не деп аталады?

Горизонталь орналасқан екі параллель, әр аттас зарядтармен зарядталған пластиналар арасындағы тепе-теңдiкте тұратын массасы m тозаң бөлшегінің заряды қандай болады? Егер пластиналар арақашықтығы d, олардың арасындағы потенциалдар айырымы U болса.

Герц вибраторының ұзындығы 5 мм. Вибратор шығаратын электромагниттiк толқын ұзындығы қанша болады?

Гелий молекулаcының еркіндік дәреже саны нешеге тең?

Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында заряды 9,8×10 -18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған. Конденсатор өрісінің кернеулігі 2 × 10 4 В/м. Бөлшектің массасын табыңыз:

Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында

заряды 9,8∙10 -18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған.
Конденсатор өрісінің кернеулігі 10 4 В/м. Бөлшектің массасын
табыңыз:

Газдардағы электр тогының өтуін . деп атайды.

А) газдық разряд

Гидродинамикалық қысымның өрнегін көрсету керек:

Гармоникалық тербелмелі қозғалыс x=cos(ωt+φ0) заңдылығымен өтеді. Осы қозғалыстың жылдамдығын анықтаңыз:

Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының ең ықтимал жылдамдыққа қатынасы неге тең?

Газдың температурасы 27 0 С болғанда көлемі 6 л болса, температурасы 77 0 С болғанда көлемі қандай болады? Қысымы тұрақты деп есептеңіз.

Газ идеал деп саналады егер:

D) Бір мезгілде А және С шарттары орындалса

Газдың концентрациясы өзгермеген жағдайда абсолют температурасы 3 есе артса, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

Гелий молекулаларының орташа кинетикалық энергиясының қандай бөлігі оның айналмалы қозғалысының орташа кинетикалық энергиясын құрайды?

Горизонталь жазықтықта жатқан массасы 500г дененің салмағы қандай :

ДДД

Дене қозғалысын материялық нүкте қозғалысы ретінде қарастыру үшін қандай шарт орындалуы тиіс?

А) 1 с уақытта 8 км жылдамдықпен қозғалған ғарыш кемесін жер бетінен қарағанда

Дене радиусы R шеңбер бойымен қозғалған. Қозғалыс басталғаннан кейін периодтың ширек (1/4) мәніндегі орын ауыстыру векторының модулін табыңыз.

Дененің бастапқы жылдамдығы 0 = 20 м/с, соңғы жылдамдығы = 30 м/с және үдеуі = 2м/с 2 болса, дене қанша уақыт қозғалыста болған?

Дөңгелек 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Дөңгелек шығырындағы нүктенің сызықтық жылдамдығы =40 м/c болса, дөңгелектің радиусы қанша болады?

Динамометр серіппесін 5 см-ге созған. Серіппенің серпімділік коэффициенті 40 Н/м. Созылған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең?

Диффузия коэффициентінің формуласынан D=1/3vcvlr молекуланың еркін жүру жолының белгіленуін көрсетіңіз.

Диффузия құбылысы арқылы түсіндірілетін құбылысты атаңыз.

Е) иістің таралуы

Диффузия коэффициенті К=1/3vcVlr теңдеуінен меншікті жылу сыйымдылықтың белгіленуін көрсетіңіз.

Дене радиусы шеңбер бойымен қозғалады. Қозғалыс басталғаннан кейін периодтың ширегі өткендегі орын ауыстыру векторының модулі қаншаға тең болады?

Дене сағат тілінің бағытымен шеңбер бойымен қозғалады. М нүктесіндегі сызықтық жылдамдық векторының бағытын көрсетіңіз.

Дене =5 Н центрге тартқыш күш әсерінен радиусы =2 м шеңбер бойымен қозғалады. Дене айналымының жартысында күші қанша жұмыс орындайды?

Дененің еркін түсу үдеуінің ең кіші мәні:

Дененің бір нүктесіне F1=3 H және F2=4 H екі күш түсірілген. F1 және F2 күштер арасындағы бұрыш 90 о . Бұл күштердің қорытқы шамасының модулін анықтаңыз.

Дене биіктіктен еркін құлаған. Егер дененің массасы 1 кг және үдеуі 9 м/с 2 болса, денеге әсер етуші ауаның кедергі күші қаншаға тең болады? (g=9,8 м/с 2 ).

Дененің кинетикалық энергиясының өрнегін көрсетіңіз.

Дененің түзу бойымен болатын гармониялық тербелісінің амплитудасы 0,5 м тең. Тербелістің бір периоды аралығындағы жүрген жолын анықтаңыз.

Денелер жылулық тепе-теңдікте болмау үшін, екі дененің міндетті түрде қандай физикалық параметрлері әртүрлі болуы керек?

Дене қозғалмайтын оське қатысты 200 с ішінде 10 айналым жасайды. Дененің айналу периоды неге тең?

Дененің радиус-векторы уақыт бойынша (м) заңымен өзгереді. Егер дене массасы 2 кг-ға тең болса, онда бұл қозғалыс қандай күштің әсерінен болады?

Дененің 100 Дж кинетикалық энергиясы және 40 кгҺм/с импульсі бар. Дененің массасы неге тең?

Дискінің бұрыштық жылдамдығы 5 рад/с-қа тең. Егер оның инерция моменті 0,4 кгҺм 2 болса, онда дискінің импульс моменті неге тең?

Дене 7 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған. Дене 2 м биіктікке көтерілгенде, оның толық энергиясы қалай өзгереді?

Дальтон заңын өрнектейтін математикалық формуланы көрсетіңіз.

Дене 15 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Жерге ол қайтадан қандай жылдамдықпен құлап түседі? (Ауаның кедергісі ескерілмесін).

Дене 20 Н күштің әсерінен 0,5 м/с 2 -қа тең үдей қозғалды. Дененің массасы неге тең?

Дене координаталары (7,2) нүктеден координаталары (-5,7) нүктеге орын ауыстырды. Дененің орын ауыстыруының модулі қандай?

Дененің 3 м орын ауыстыруы кезіндегі F=5 H күштің жұмысын табыңыз, олардың арасындағы бұрыш a=60 о .

Дене еркін түсе бастағаннан кейінгі оның 2 с және 3 с ішіндегі жүрген жолдарының қатынасы қандай? (Бастапқы жылдамдық 0=0, ауаның кедергісі ескерілмейді).

Дене 0=30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Қозғалыс басталғаннан кейінгі 4 с ішіндегі оның орын ауыстыруы қандай? (g=10 м/с 2 ).

Дененің кинетикалық энергиясы Ек=16 Дж және импульсі р=16 кг×м/с. Дененің массасы неге тең?

Дене 0=40 м/с бастапқы жылдамдықпен көкжиекке a=60° бұрыш жасай лақтырылды. Траекторияның жоғарғы нүктесіндегі траекторияның қисықтық радиусы неге тең?

Дененің ұшу қашықтығы максимал болуы үшін оны көкжиекке қандай бұрыш жасай лақтыру керек? (Ауаның кедергісі ескерілмейді).

Дене еркін түсе бастағаннан кейінгі 2 с және 3 с ішіндегі оның жүрген жолдарының қатынасы неге тең?

Диэлектриктi бiртектi электр өрісіне орналастырсақ, онда оның күш сызықтары кіріп келген жағы теріс, ал оның қарама-қарсы жағы оң зарядталу құбылысы қалай аталады?

Диэлектриктiң бiрлiк көлемінің поляризациялануы қалай аталады?

C) поляризация векторы

Джоуль-Ленц заңының формуласын көрсетіңіз.

Донорлы қоспалы шалаөткiзгiштерде негiзгi ток тасымалдаушылар болып қандай зарядталған бөлшектер саналады?

Дөңгелек контур, уақыт бойынша өсетiн бiртектi магнит өрiсiне орналастырылған. Магнит индукциясының векторы, суретте көрсетiлгендей, бiзден ары қарай сурет жазықтығына перпендикуляр бағыт бойынша өседі. Контурдағы индукциялық токтың бағыты қандай болады?

D)контурда ток пайда болмайды

Диаметрi 0,5 мм өткізгіштен жасалған соленоид орамы арқылы 1,5 А ток өтедi. Соленоид өсiнде магнит өрiсiнiң кернеулiгi қандай болады?

Дененің жылу сыйымдылығы деп . жылу мөлшеріне тең физикалық шаманы айтады.

А) дененің температурасын 1 К-ге өзгертуге жұмсалған

Дөңгелек процесс кезінде газ 1 Дж жұмыс жасады және салқындатқышқа 4 Дж жылу берілді. Циклдің ПӘК-ін анықтаңыз.

Дененің температурасы жылу алмасусыз булану және сумблимация кезінде .

Динамикалық тұтқырлықтың диффузия коэффициентіне қатынасы неге тең?

Диффузия құбылысын сипаттайтын өрнек:

Диэлектриктегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасының формуласы:

Диаметрі 6 см өткізгіш шардың заряды Кл. М нүктесіндегі кернеулік неге тең:

Диэлектрикте ығысу тогының тығыздығы қандай өрнекпен анықталады:

Дифференциал түріндегі Джоуль – Ленц заңы:

Дене 1000 Н күш әсерінен 0,05 м/с 2 үдеумен қозғалған. Дененің массасын анықтаңыз.

Дененің радиус-векторы уақыт бойынша (м) заңымен өзгереді. Егер дене массасы 2 кг-ға тең болса, онда бұл қозғалыс қандай күштің әсерінен болады?

Динамометр серіппесін 5 см-ге созған. Серіппенің серпімділік коэффициенті 40 Н/м. Созылған серіппенің потенциалық энергиясы неге тең?
Е) 50 мДж

Дене 8 м биіктіктен жерге құлады. Дененің жермен соқтыққан кездегі кинетикалық энергиясы 800 Дж. Осы дененің массасын анықта :

Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен? Газдың тығыздығы 7,5 кг/м 3 болса, оның ағыс жылдамдығы қандай болады?

Диффузия процесін өрнектейтін негізгі теңдеу:

Дифференциалдық теңдеуі +0,25π х=0 болған гармоникалық тербелістің периоды неге тең?

Дене белгілі бір биіктіктен құлады. Жерге құлар кезде оның жылдамдығы 30 м/с болды. Дене қандай биіктіктен құлаған (g=10 м/с 2 ):

Дененің қозғалыс теңдеуі берілген: S = . Дененің бастапқы жылдамдығының шамасы:

Дененің тангенциал үдеуі нөлге тең болып нормаль үдеуі тұрақты болса, қозғалыс қалай аталады?

А) Бірқалыпты шеңбер бойымен.

Дене 15м/с жылдамдықпен жоғары вертикаль лақтырылған. Ол қандай жылдамдықпен жерге түседі. Ауаның кедергісін ескермеңіз:

Дене 10 м жолды 10 с өтті. Алғашқы 6 м жолды 2 с ішінде өтті, содан кейін 3 с бойы тоқтап тұрды. Оның осы жолдағы орташа жылдамдығы қандай?

Дене жылдамдығының Х және У осьтеріне проекциялары uх=4м/с, uу=3 м/с. Жылдамдық модулін анықтаңыз.

Дененің қозғалыс жылдамдығы u=7+4t м/с теңдеуімен берілген. Дененің үдеуінің шамасы:

Дене көкжиекпен a=60° бұрыш жасайтын көлбеу жазықтықпен сырғанайды. Үйкеліс коэффициенті 0,2. Дененің үдеуі неге тең? (g=10м/с 2 )

Дененің айналмалы қозғалысы кезінде қандай физикалық шама оның инерттілігін сипаттайды?

В) инерция моменті

ЕЕЕ

Екі дененің арақашықтығын 2 есе өсірсе, олардың гравитациялық әсерлесу күші неше есе өзгереді?

Екі дене өзара F-ке тең гравитациялық күшпен әсерлеседі. Егер әр дененің массасын n есе өсірсе, олардың әсерлесу күші қалай өзгереді?

D) n 2 есе өседі

Еріксіз гармониялық тербеліс теңдеуінен ma + rυ + kx = Fсырт қорытқы күштің өрнегін көрсетіңіз.

Екі түрлі идеал газ молекулаларының массалар қатынасы 4 есе өссе, ал температуралары бірдей болса, олардың орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы қалай өзгереді?

Егер қозғалыс теңдеуі (м) болса, онда массасы 500 кг дене жолдың түзу сызық бөлігінде қандай күштің әсерінен қозғалатындығын анықтаңыз?

Егер дене бірқалыпты түзу сызықты қозғалса, онда денеге әсер етуші күштердің қорытқы күші неге тең болады?

Еркін тербелетін маятниктің потенциалды энергиясының максимал мәні 10 Дж, ал оның кинетикалық энергиясының максимал мәні 10 Дж. Маятниктің толық механикалық энергиясы қандай шектерде өзгереді?

B) өзгермейді және 10Дж

Егер 0,01м 3 көлемде 8∙10 10 молекула болса, онда газ концентрациясы қандай болады?

Егер бір атомды идеал газдың қысымы 3 есе артып, ал көлемі 2 есе кемісе, онда оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

В) 1,5 есе артады

Егер газ, мөлшері 100 Дж жылу алғанда, оның ішкі энергиясы 300 Дж-ге кемісе, онда газ қанша жұмыс істеді?

Егер газдың ішкі энергиясын 100 Дж-ге кеміткен кезде, оның істеген жұмысы 300 Дж болса, онда газ қанша жылу мөлшерін алған?

Егер қыздырғыштың температурасы 227 0 С және суытқыштың температурасы 27 0 С болса, жылу машинасының ПӘК-нің максимал мәні қанша болады?

Екі автомобиль бір нүктеден бір мезгілде шығып және бір-бірімен 60 о бұрыш жасай, шамасы бірдей 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Олардың салыстырмалы жылдамдығы неге тең?

Егер дөңгелектің инерция моменті 3 кгҺм 2 болса, онда ол 12 НҺм күш моменті әсерінен қандай бұрыштық үдеумен айнала алады?

Егер материалдық нүктеден айналу осіне дейінгі қашықтықты 2 есе ұзартсақ, материалдық нүктенің инерция моменті қалай өзгереді?

Егер сыртқы күштің әсерінсіз дененің инерция моменті 2 есе азайса, онда айналушы дененің импульс моменті қалай өзгереді?

Егер, бөлшектің тыныштық массасымен салыстырғандағы массасы 1,25 есе артуы үшін онда бөлшек қандай жылдамдықпен қозғалуы керек? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы С-ға тең.

Егер электронның жылдамдығы жарық жылдамдығының 0,6-на тең болса, онда тыныштық массасымен салыстырғанда электрон массасы қалай өзгереді?

D) 1,25 есе артады

Егер күшті өзгертпей, серіппенің ұзындығын 2 есе кемітсек, онда салыстырмалы ұзындығы қалай өзгереді?

Егер сұйық ағатын түтіктің (трубаның) диаметрін 2,4 есе кішірейтсе, онда сұйықтың ағыс жылдамдығы қалай өзгереді?

D) 5,76 есе артады

Егер 75 кН күшпен әсер еткенде серіппенің ұзындығы 16 мм-ге ұзарса, онда серпімді деформацияланған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең болады? D) 600 Дж

Егер толқын ұзындығы 7 м, ал тербеліс жиілігі 220 Гц болса, онда дыбыс толқыны суда 7,7 км қашықтықты қанша уақытта жүре алады?

Егер молекула қозғалысының орташа жылдамдығын 2 есе арттырып, ал еркін жол ұзындығын 5 есе кемітсе, онда берілген уақыт аралығында, көмір қышқыл газы молекуласының соқтығысу саны қалай өзгереді?

D) 10 есе артады

Егер нүкте қозғалысының кинематикалық теңдеуінің түрі x=5t+20 болса, онда ол қалай қозғалады?

A) бірқалыпты және түзу сызықты

Егер дене жолдың бірінші жартысын 3 м/с жылдамдықпен 10 с ішінде жүріп өтсе, ал екінші жартысында одан 2 есе жылдамырақ қозғалса, дененің орташа жылдамдығы неге тең?

Егер суытқышының температурасы 27 о болса, ПӘК-і 80% идеал жылу машинасы қыздырғышының температурасы қандай болуы тиіс?

Егер гидравликалық көтергіштің кіші поршенінің ауданы 10 см 2 , үлкен поршенінің ауданы 0,1 м 2 болса, массасы 1000 кг автомобильді көтеру үшін оның кіші поршеніне шамамен қандай күш түсіру керек?

Дата добавления: 2020-12-04 ; просмотров: 2295 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

В) 2 және 4 4 страница

Идеал газ Карно циклін жасайды. Қыздырғыш температурасы суытқыш температурасынан 3 есе жоғары. Қыздырғыш газға 42 кДж-ға тең жылу мөлшерін берді. Газ қанша жұмыс жасайды?

Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз.

Идеал газ жабық ыдыста. Егер температурасын 3 есе арттырса, онда газ тығыздығы қалай өзгереді?

Изохоралық процесс кезінде газдың температурасын 8 есе арттырғанда, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

Идеал газ изотермалық ұлғайғанда көлемі 1,5 есе артса, оның қысымы қалай өзгереді?

В) 1,5 есе кемиді

Идеал газдың көлемін 2 есе өсіріп, ал абсолют температурасын 2 есе кемітсек, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

Идеал газ молекуласының орташа энергиясы 6,0∙10 -21 Дж. Газ қысымы 4 мПа. Газдың көлем бірлігінде қанша молекула болады?

Изобаралық процесс кезіндегі молекуласы үш атомды газдың мольдік жылу сыйымдылығы неге тең? Тербелмелі қозғалысты ескермеңіз. – әмбебап газ тұрақтысы.

Идеал газдың ішкі энергиясы қандай өрнекпен анықталады?

Идеал жылу машинасындағы газ қыздырғыштан алған жылудың 60% суытқышқа береді. Қыздырғыш температурасы 500К. Суытқыштың температурасы неге тең?

Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының температуралары 400 К және 300 К тең. Қыздырғыштың температурасын 200 К-ға ұлғайтқан. Бұл кезде машинаның ПӘК-і қалай өзгерді?

Идеал газбен салыстырғанда реал газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қосымша қысымы неге байланысты пайда болады?

D) молекулалар арасындағы қашықтықта өзара әсерлесумен

Идеал газдың V0 бастапқы көлемі р0 тұрақты қысымда 3 есе артты. Газ атқарған жұмысты анықтаңыз.

Идеал газды қыздыру кезінде молекулалардың жылулық қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы 4 есе артты. Газдың абсолют температурасы қалай өзгерді?

Идеал газдың Т0 температурадағы қысымы р0 болды. Массасын өзгертпей, оның температурасын тұрақты көлемде 1,5 есе арттырды. Газ қысымы қалай өзгерді?

Индукциясы 0,5 Тл магнит өрiсiне бойынша ұшып келген электронның жылдамдығы қанша шамаға өзгередi?

Индукция ЭҚК-i қандай формуламен анықталады?

Индукциясы магнит өрiсiне перпендикуляр орналасқан ауданы S раманы 180°-қа бұрғанда, ол арқылы өткен магнит ағынының өзгеруiнің шамасы қанша болады?

Индукциясы 4 мТл бiркелкі магнит өрiсiне протон 5×10 5 м/с жылдамдықпен магнит индукциясының векторына препендикуляр ұшып енеді. Шеңбер бойымен толық бiр айналғандағы өрiс қанша жұмыс атқарады?

Индукциясы 0,02 Тл, бiркелкі магнит өрiсiне, электрон индукция сызықтарына параллель бағытта ұшып енеді. Магнит өрiсiнде электрон қанша үдеумен қозғалады?

Индукциясы 0,2 Тл магнит өрiсiн 10 А электр тогы өткiзгiш орналастырылған, өткiзгiшке 0,3 Н күш әсер етуi үшiн өткiзгiштiң ұзындығы қанша болу керек? өткiзгiш магнит индукциясының векторына перпендикуляр.

Индукциясы 0,03 Тл бiркелкі магнит өрiсiне электрон ұшып кiредi. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгередi?

Индуктивтiлiгi 4 Гн катушкадағы ток күшi 4 А. Катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе кемуі үшiн, катушкадағы ток күшi қанша болуы керек?

Индукциялары 0,4 Тл және 0,3 Тл бір-бірімен перпендикуляр бiртектес екi магнит өрiстерi кеңiстiктiң бiр облысында беттеседi. Қорытқы магнит өрiсiнiң магнит индукциясының мөлшерi қанша болады?

Индукциясы 0,02 Тл вертикаль, бiркелкі магнит өрiсiнде горизонталь жазықтықта ұзындығы 0,5 м стержень 4 рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдығымен айналады. Айналу осi стерженнің бір ұшы арқылы өтетiн болса, стерженьде пайда болатын индукция ЭҚК-i қандай болады?

Индуктивтiгi 2 мГн катушка жалғанған тербелмелi контурдың актив кедергiсi 0,8 Ом. Контурдың тербелiстерiнiң өшу коэффициентi қандай болады?

Идеал тербелмелi контурдағы максималь ток 1 мА, ал осы контурдағы конденсатордың астарларындағы максималь заряд 10/p мкКл. Бұл контурда пайда болатын электрмагниттiк тербелiстердiң жиiлiгi қандай болады?

Индуктивтiгi 2 мГн катушка жалғанған тербелмелi контурдың актив кедергiсi 0,8 Ом. Контурдың тербелiстерiнiң өшу коэффициентi қандай болады?

Идеал тербелмелi контурдағы максималь ток 1 мА, ал осы контурдағы конденсатордың астарларындағы максималь заряд 10/p мкКл. Бұл контурда пайда болатын электрмагниттiк тербелiстердiң жиiлiгi қандай болады?

Идеал тербелмелi контурдағы конденсатор орнына, параллель тоғыз осындай конденсатор жалғаған. Контурдағы электромагниттiк толқындардың жиiлiгi қалай өзгередi?

Изотермдік процесс кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруін жаз.

Изотермдік процесс үшін жасалған жұмыс А пен алынған жылу Q және ішкі энергия өзгерісі арасындағы байланыстардың қайсысы дұрыс?

Изобаралық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасын көрсетіңіз.

Изохоралық процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған термодинамикалық жұмысы қандай?

Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз.

Идеал газдың адиабаталық процесс кезіндегі жылу сыйымдылығы неге тең?

Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу кетті?

Идеал газ 1 күйден 3 күйге суреттегідей бір рет 1-2-3 процестер арқылы, екінші рет 1-4-3 процестер арқылы өтеді. Берілген шамалар арқылы газдың осы екі процесс кезіндегі алынған жылу мөлшерлерінің айырымын табыңыз.

Индуктивті L1 және L2 екі катушка параллель қосылған, жалпы индуктивтік:

Индукциясы 0,5 Тл магнит өрісіне ұшып кірген электронның жылдамдығының шамасы қалай өзгереді?

Индуктивтік қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?

Индукциясы 0,4 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан, ұзындығы 0,5 м өткізгішке магнит өрісі тарапынан 0,2 Н күш әсер етеді. Өткізгіш пен индукция сызықтары арасындағы бұрыш 30 0 . ¤ткізгіштегі ток күші неге тең:

Индукциясы 4 мТл біртекті магнит өрісіне протон 5∙10 м/с жылдамдықпен магнит индукциясының векторына перпендикуляр ұшып кірген. Шеңбер бойымен бір толық айналымда протон үстінен өріс қандай жұмыс атқарады?

Индуктивтілігі 2 Гн катушкадағы ток күші 0,1 с уақытта 5А ден 3А –ге дейін бірқалыпты кемитін болса, ондағы өздік индукция ЭҚК-і неге тең:

Индуктивтілігі 0,5 Гн катушкамен 4 А ток өтеді. Осы катушкадағы магнит өрісінің энергиясын табу керек:

Индуктивтілігі 1 мГн өткізгіш контурдағы ток күші I = 8t – t 2 заңдылығымен өзгереді. Уақыттың қандай t мәнінде өздік индукция ЭҚК – і нөлге тең болады:

Индукциясы 0,03 Тл біртекті магнит өрісіне электрон ұшып кіреді. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

Индукциясы 0,2 Тл магнит өрісінде өткізгіш арқылы 10 А электр тогы өткенде, өткізгішке 0,3 Н күш әсер етуі үшін өткізгіштің ұзындығын қандай етіп алу керек? Өткізгіш магнит индукциясының векторына перпендикуляр.

Индукциясы 0,02 Тл, магнит өрісіне электрон индукция сызықтарына параллель ұшып кірген. Магнит өрісінде электрон қанша үдеумен қозғалады?

Импульсы 8 кг×м/с дененің кинетикалық энергиясы 16 Дж. Дененің массасы мен жылдамдығын анықтаңыз.

D) 2кг және 4 м/с

Инерция моменті 10 кг·м 2 тұтас диск 2 рад/с 2 бұрыштық үдеумен бірқалыпты үдемелі айналады. Дискінің айналдырушы күш моментін анықтаңыз:

Импульс моменті үшін дұрыс формуланы көрсетіңіз:

Идеал газ күйінің (Менделеев-Клапейрон) теңдеуі:

Идеал газ үшін изохоралық процесті сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.

Изотермдік процесс үшін Бойль-Мариотт заңының теңдеуі:

Идеал газ үшін изобаралық процесті сипаттайтын өрнек:

Изобарлық процесс үшін Гей-Люссак заңының теңдеуі:

Идеал газ үшін молекула-кинетикалық теориясының (МКТ-ның) негізгі теңдеуі:

Идеал газ үшін адиабаттық процесті сипаттайтын өрнек:

Идеал газдың температурасын 4 есе арттырғанда оның орташа квадраттық

жылдамдығы қалай өзгереді?

Идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газдың абсолют температурасы қалай өзгереді?

Идеал газ молекулаларының жылдамдық бойынша Максвелл таралу функциясының нақты түрі мына шамаларға тәуелді: 1.Газ табиғатына (молекула массасына); 2.Газ температурасына; 3.Газ көлеміне; 4.Газға әсер ететін күш өрістеріне:

Идеал газ молекулаларының жылдамдық бойынша Максвеллдің таралу функциясындағы қисық астындағы толық аудан мына шамаларға тәуелді:

1 Газдағы молекулалар санына, 2 Газ температурасына, 3 Газ табиғатына, 4 Тұрақты болып қалады.

Идеал жылу машинасы әрбір килоджоуль жылуды қыздырғыштан алып
300 Дж жұмыс істейді. Егер суытқыштың температурасы 280К болса, онда жылу машинасының ПӘК-і мен қыздырғыштың температурасы қандай?

Изотермдік процесс үшін термодинамиканың I -бастамасының теңдеуі:

Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу жұмсалады?

Изотермдік процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған жұмысы қандай?

Изотермдік процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет.

Инерция моменті I=63,6 кг×м 2 цилиндр рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20 c–та тоқтауы үшін оған әсер ететін M тежеуші күш моментін табыңыз.

E) дене массасының оның жылдамдығына көбейтіндісі

ККК

Кісі 10 м қашықтықты 10 с уақытта жүріп өткен. Оның бірінші 6 м жолды 2 с уақытта жүріп, одан соң 3 с дем алған. Кісінің орташа жылдамдығын табыңыз.

Келтірілген анықтамалардың қайсысы дұрыс емес:

В) Дене бір күйден екінші күйге өткенде істелген жұмысы жолға тәуелді болатын күшті консервативтік күш деп атаймыз

Келтірілген формулалардың қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: импульс моменті – дененің инерция моменті мен бұрыштық жылдамдығының көбейтіндісіне тең.

Кран жүкті бірқалыпты қозғалыспен көтерген. Кран двигателінің қуаты 7 кВт. Егер кранның п.ә.к.-і 60% болса, жүк көтеру кезіндегі пайдалы қуат неге тең?

Көлемі 0,5 м 3 судағы тасқа әсер етуші Архимед күшін табыңыз. Судың тығыздығы 1000кг/м 3 , g=10 м/с 2 .

Келесі өрнектердің қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: кез-келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өткен сұйық массалары тең – бұл теңдеуді ағыстың “үздіксіздік теңдеуі” деп атайды.

Көрсетілген Re=υRr/h теңдеуінен Рейнольдс тұрақтысын таңдаңыз.

Көлемі V=10 -4 м3 шардың ішіндегі газдың массасы 0,3 кг. Газдың тығыздығын табыңыз.

Косинустық гармониялық тербелістің амплитудасы 50 мм, периоды 4с және бастапқы фазасы p/4. Жауаптардан бұл тербелістің теңдеуін табыңыз.

Көрсетілген суреттен массасы тұрақты идеал газдың көлемі 1-ші күйден 2-ші күйге көшкенде қалай өзгерді?

А) көлемі ұлғаяды және қысымы артады

Көрсетілген теңдеулер арасынан изотермалық процестің теңдеуін көрсетіңіз.

Көлемі V, қысымы Р және температурасы Т газ молекулаларының N санын есептеуге қай өрнекті қолданасыз? (k – Больцман тұрақтысы, NA – Авогадро саны, R – универсал газ тұрақтысы)

Концентрациясы өзгеріссіз қалатын идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығын 3 есе өсірген кезде, оның қысымы қалай өзгереді?

Карно циклінің қай бөлігі адиабаталық процеске сәйкес келеді?

Конденсацияланған дененің температурасы 0 К шамасында болса, оның энтропиясы неге тең болады?

Көрсетілген өрнектердің қайсысы беттік керілу күшінің өрнегі болады?

Күннен Жерге дейін энергия қандай процесс бойынша тасымалданады?

Капилляр түтіктен сұйықтың көтерілу биіктігінің формуласынан h= беттік керілу коэффициентінің белгіленуін көрсетіңіз.

Көрсетілген теңдеулер арасынан айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуін анықтаңыз.

Келтірілген өрнектердің қайсысы Гук заңын көрсетеді?

Күш моменті дегеніміз не?

В) күштің күш иінінің көбейтіндісіне тең шама

Күш, массасы 20 кг денеге әсер етіп, 0,05 Дж жұмыс орындаған. Дененің бастапқы кинетикалық энергиясы нольге тең болса, оның соңғы кинетикалық энергиясы қанша болады?

Келтірілген өрнектердің қайсысы айналатын дененің кинетикалық энергиясын көрсетеді?

Келтірілген өрнектердің қайсысы Бернулли теңдеуі деп аталады?

Келтірілген өрнектердің қайсысы серіппе энергиясының ұзындығына тәуелділігін көрсетеді? Деформацияланбаған серіппенің энергиясы нольге тең деп алыңыз.

Көлденең қимасы айнымалы горизонтал түтікпен су ағады. Түтіктің қима бетінің ең үлкен жеріндегі судың жылдамдығы 20 м/с болды. Түтіктің диаметрі 1,5 есе кіші болатын қима беттегі су ағынының жылдамдығын анықтаңыз.

Көрсетілген теңдеулер арасынан гармониялық тербелістің дифференциалдық түрдегі теңдеуін көрсетіңіз.

Көлемін 2 есе арттырып, ал абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

Келтірілген қозғалыс теңдеулерінің қайсысы бірқалыпты үдемелі қозғалысты көрсетеді?

Көрсетілген формулалардың қайсысы Гук заңының математикалық өрнегін көрсетеді?

Келтірілген формулалардың қайсысы Штейнер теоремасын өрнектейді?

Келтірілген теңдіктердің қайсысы ағыстың үздіксіздік теңдеуін сипаттайды?

Карно циклы кезінде ²жұмыс денесі² қыздырғыштан 300 кДж жылу мөлшерін алады. Қыздырғыштың температурасы 450 К, ал суытқыштың температурасы 270 К. Бір циклда істелетін пайдалы жұмысты табыңыз.

Көлемі 6 м 3 -ке изотермалық түрде кеміген және қысымы 300 кПа-ға артқан кездегі идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең? Е) 0 кДж

Карно циклі қандай процестерден тұрады?

С) екі изотерма мен екі адиабата

Келтірілген жылудың өрнегін көрсетіңіз.

Кризистік температурадан үлкен температура кезінде зат қандай күйде болады?

С) тек газ күйінде

Карно циклінің ПӘК-і дегеніміз не?

B) бір циклде атқарылған жұмыстың алынған жылу мөлшеріне қатынасы

Көлемі 22,4 л ыдыста қалыпты қысымда газ бар. Ыдыста шамамен газдың қанша молекуласы бар? (Авогадро саны NA=6×10 23 моль -1 ).

Конденсатор астарларының арасын e=7-ге тең болатын диэлектрикпен толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi?

Конденсатор астарларының арасындағы потенциалдардың айырымын 2 есеге өсiргенде, конденсатордың электр сыйымдылығы қалай өзгередi?

Кез келген бет арқылы өтетін электр ығысу векторының ағыны қай формуламен анықталады?

Кез келген тұйық бет арқылы өтетін электрлік ығысу векторының ағыны неге тең?

В) беттi қамтитын зарядтардың алгебралық қосындысына

Кернеулiгi 4 кВ/м бiртекті электрстатикалық өрiсте мөлшері 7 мкКл зарядты күш сызықтарына перпендикуляр 0,005 м қашықтыққа орын ауыстырғанда атқарылатын жұмыс қанша болады?

Конденсатор астарларындағы заряд қалай өзгередi? Егер ол, зарядталмаған конденсатормен тiзбектей жалғанған болса?

Кедергiлерi 27 Ом және 54 Ом өткiзгiштер параллель жалғанған. Осы өткiзгiштердiң ұштарындағы кернеулер қандай болады?

Дата добавления: 2020-12-04 ; просмотров: 2389 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:
Ақшаны қайда салу керек?
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: