Ақшаны басқару – екілік нұсқа BBK браузері

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

БАСҚАРУ ЕСЕБІ 1-2 НҰСҚА

«Директ-костинг» жүйесінің басты ерекшелігі: -Өнеркәсіптік өнімнің өзіндік құны тек қана айнымалы(өзгермелі)шығындар бөлімінде есепке алынады және жоспарланады. -Өзіндік құны тек қана айнымалы(өзгермелі)шығындар бөлімінде есепке алынады және жоспарланады. -Өнімнің өзіндік құны тек қана айнымалы(өзгермелі)шығындар бөлімінде есепке алынады және жоспарланады.

Айнымалы шығындар: -Өндіріс көлемінің өзгерісіне тікелей байланысты шығындар материалдық, өндірістік жұмысшылардың кесімді еңбек ақылары,технологиялық мақсат үшін отын шығындары. –Өндіріске жұмсалынатын шығындар материалдық, өндірістік жұмысшылардың кесімді еңбек ақылары,технологиялық мақсат үшін отын шығындары. –Өндіріс көлемінің өзгерісіне тікелей байланысты шығындар.

Ақша қаражаттарының түсімін дисконттау әдісі:-Ақша қаржыларының түсімін олардың ағымдағы құнын дисконттау жолыбойынша уақытша ауытқуды жоюға мүмкіндік береді.-Ақша қаржыларының түсімін олардың ағымдағы құнын дисконттау жолыбойынша уақытша айырманы жоюға мүмкіндік береді.-Ақша қаржыларының түсімін олардың ағымдағы құнын дисконттау жолыбойынша уақыттық айырмашылықты жоюға мүмкіндік береді.

Альтернативтік варианттардың бірін тандау туралы шешім қабылдау ақпараты: -Табыстар мен релеванттық шығындар жайлы ақпарат. –Ұйымның табыстары мен релеванттық шығындары. –Релеванттық шығындар мен табыстар туралы.

Басқару есебі қамтитын мәліметтер:-Басшылық үшін ішкі қолданысқа берілетін, жөнделетін және өлшенетінбарлық есеп ақпараттарының түрін.-Өндіріс шығындары туралы ақпараттарды.-Ұйымның ішкі қолданысына қажетті өндірістік шығындар, өнімнің өзіндік құнын жоспарлау, нәтижені анықтауға қажетті мәліметтер.

Басқару есебі:-Кәсіпорын қызметін жоспарлау, бақылау және басқару іс-әрекетін реттеумен шешім қабылдау процесі арқылы бақылау.-Ұйымның қызметін жоспарлау, бақылау және басқару іс-әрекетін реттеумен шешім қабылдау процесі арқылы бақылау.-Экономикалық субъектіні жоспарлау, бақылау және басқару іс-әрекетінреттеу мен шешім қабылдау процесі арқылы бақылау.

Басқару есебінде ақпаратты дайындауда реттеуші: -Басқару есебі ешқандай стандарттарға бағынбайды. –Ешқандай стандарттарға сай жүргізілмейді. –Басқару есебін ешқандай стандарт реттемейді.

Басқару есебінде есеп беруді құрастыру жиілігі: -Қажет болған жағдайда. –Басқару есебінде қатаң есеп беру жиілігі нақты қарастырылмайды. –Ұйым басшысының шешіміне байланысты.

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:

Басқару есебіне толық түсініктеме беретін анықтама:-Өлшеу, жинау, талдау, жіктеу, түсіндіру және қандай да бір объектінібасқаруға қажетті ақпараттарды тапсыру.-Бақылау, жоспарлау, реттеу және шешім қабылдау үшін ақпараттардыдаярлау.-Басқаруда шешім қабылдауға, жоспарлауға, бақылауға және қызметтіреттеуге көмектесетін ақпараттармен қамтамасыз ету жүйесі.

Басқару есебінің объектілері:-Жабдықтау-дайындау, өндіріс, қаржылық қорытындылау жәнеұйымдастыру процестері.Өндірістік ресурстар, шаруашылық процесстері мен олардың нәтижелері.Ұйымның жабдықтау-дайындау, өндіріс, қаржылық қорытындылау жәнеұйымдастыру процестері.

Дайын өнім өндірісіндегі нормадан артық есептелінген еңбек ақы шығындары: -Негізгі өндіріс шығындарына. –Негізгі өндірістегі өнімнің өзіндік құнына. –Өнімнің өзіндік құнына.

Дисконттау коэффициенті анықталады:-Инвестиция бойынша күрделі салым құны/Ақша қаражаттарыныңжылдық ағымы.-Инвестиция бойынша салым құны /Ақша қаражаттарының жылдық ағымы.-Инвестиция құны /Ақша қаражаттарының жылдық ағымы.

Дт 2310 Кт 2410 – бухгалтерлік жазудың мазмұны:-Ұйымның пайдалануындағы негізгі құралдарды жылжымайтын мүлікретінде инвестициялар құрамына енгізгенде.-Негізгі құралдарды жылжымайтын мүлік ретінде инвестициялар құрамынаауыстырғанда. -Негізгі құралдарды жылжымайтын мүлік ретінде инвестициялар құрамына енгізгенде.

Дт 2410 Кт 2930 – бухгалтерлік жазудың мазмұны:-Шаруашылық әдіспен құрылысы аяқталған объекті бастапқы құныменпайдалануға берілгенде. -Шаруашылық әдіспен құрылысы аяқталған объекті бастапқы құнымен балансқа алынғанда. -Шаруашылық әдіспен құрылысы аяқталған объекті бастапқы құныменкірістелгенде.

Дт 3350 Кт 3120 – бухгалтерлік жазу:-Өндіріс жұмысшыларының еңбек ақысынан жеке табыс салығыұсталынды.-Басқару қызметкерлерінің еңбек ақысынан жеке табыс салығы ұсталынды.-Сатушылардың еңбек ақысынан жеке табыс салығы ұсталынды.

Дт 7410 Кт 2310 – бухгалтерлік жазудың мазмұны:-Жылжымайтын мүліктегі инвестициялардың құнын сату кезінде есептеншығарғанда.-Жылжымайтын мүліктегі инвестициялардың құнын қаржылық жалға беру кезінде есептен шығарғанда.-Жылжымайтын мүліктегі инвестицияларды қаржылық жалға беру кезіндеесептен шығарғанда.

Дт 8110 Кт8410 – бухгалтерлік жазудың мақсаты: -Негізгі өндіріске тиісті үстеме шығыстар негізгі өндіріс құнына апарылғанда. -Негізгі өндіріске тиісті үстеме шығыстар негізгі өндіріс шығындарына апарылғанда. – Негізгі өндіріске тиісті үстеме шығыстар есептен шығарылғанда.

Дт7410 Кт2310 – бухгалтерлік жазудың мазмұны:-Жылжымайтын мүліктегі инвестициялардың құнын қаржылық жалға беру кезінде септеп шығарғанда. – Жылжымайтын мүліктегі инвестициялардың құнын сату кезінде септеп шығарғанда. – Жылжымайтын мүліктегі инвестицияларды қаржылық жалға беру кезінде септеп шығарғанда.

Дт7450 Кт2320 – бухгалтерлік жазудың мазмұны: -Жылжымайтын мүліктегі инвестицияларға тозу есептелгенде. –Ұйымның жылжымайтын мүліктегі инвестицияларына тозу сомасын есептелгенде. –Жылжымайтын мүліктегі инвестицияларға амортизация есептелгенде.

Есептелінген әлеуметтік салық өнімнің өзіндік құнына:-Өнімнің өзіндік құнында есептеледі.-Өнімнің жұмыстар мен қызметтердің өзіндік құнына есептеледі.-Есептеледі.

Жалпы пайданың деңгейіне факторлар әсері: -Өндірістік шығындардың нормадан ауытқуы. –Өнімді сатудан түскен түсімнің ауытқуы. –Өнімді сату бойынша шығындардың нормадан ауытқуы.

Инвестиция өтелетін болуы үшін таза келтірілген құн (ТКҚ):-Таза келтіріліген құн күрделі қаржыдан жоғары болуы керек.-Пайдаланылатын капитал құнынан көп болуы керек.-Таза келтіріліген құн күрделі салымнан жоғары болуы керек.

Калькуляциялау бірліктері:-Центнер.-Тонна.-Шаршы метр.

Капитал салымдарын іске асырудағы шығындар:-Есепті кезеңдегі жұмсалынған шығындар бойынша танылады.-Есепті кезең шығындарымен танылады.-Есепті кезеңдегі жұмсалынған шығындармен.

Көмекші өндіріс шығындары: -Қызмет көрсететін өндіріске. –Көмекші өндіріс қызметінің өзіндік құнына. –Орындалған жұмыс,қызмет көлеміне.

Көмекші өндірістегі жұмысшылардың еңбек ақылары:-Ауыспалы.-Айнымалы.-Өзгермелі.

Кірістік шығындар:-Cатып алынған, қолда бар және болашақта табыс әкелетін активтер.-Ұйымда нақты бар және болашақта табыс әкелетін активтер.-Қолда бар және болашақта табыс әкелетін активтер.

Қаржылық жоспардағы көрсеткіштері:-Ақша ағымы, баланс мәліметтері, қаржылық нәтиже есебі.-Ақша ағыны,баланс көрсеткіштері,ұйымның қаржылық қызметінәтижесінің есебі.-Ақша ағыны, баланс көрсеткіштері, қаржылық нәтиже есебі.

Маржиналдық шығындар немесе табыстар:-Өнімнің қосымша партиясын өндіру кезінде жалпы көлеміне емес,бірөлшеміне келетін қосымша шығындар мен табыстар.-Өнімнің бір өлшеміне келетін қосымша шығындар мен табыстар.-Өнімнің жалпы көлеміне емес,бір өлшеміне келетін қосымша шығындармен табыстар.

Материалдарды тасымалдау бойынша тиеу-түсіру шығындары:-1310 «Шикізаттар мен материалдар» шотына.-1310 «Шикізаттар мен материалдар» шотының дебетіне.-Дебет 1310 «Шикізаттар мен материалдар».

Машина құрастырудағы негізгі шығыстар:-Механикалық өндіріс жонушыларының (токарларының) еңбек ақысы.-Қөмекші материалдар.-Негізгі материалдар.

Өзіндік құнды калькуляциялау түсінігі:-Өнімнің бір өлшемінің өзіндік құнын есептеу. – Өнімнің бір өлшемінің немесе өнім тобының өзіндік құнын есептеу. –Өнімнің, жұмыстар мен қызметтердің бір өлшемінің өзіндік құнын есептеу.

Өндіріс көлеміне қатысты басқару шешімдерінің негізделуі:-Ұйымның қаржылық есептілік ақпараттарына.-Қаржылық есеп берудің ақпараттарына.-Қаржылық есептіліктің мәліметтеріне.

Өндірісте пайда болатын қалдықтардың құны есепке алынбайды:-Қайтарылмайтын қалдықтар. –Әрі қарай пайдалануға жарамсыз қалдықтар. –Қайтарымсыз қалдықтар.

Өндірістегі ақау сипатына жіктелуі:-Түзетілетін және түзетуге келмейтін.-Түзетілмейтін және түзетуге келетін.-Түзетілетін және түзелтілмейтін.

Өндірістік кәсіпорындарды калькуляциялау объектілері: -Толықтай аяқталып болған бұйымдар, дайын өнім түрлері, жартылай фабрикаттар, өнімнің топтары, бұйымның сериялар, арнайы тапсырыстар мен қызметтер. –Өндірістен алынған дайын өнім түрлері, жартылай фабрикаттар, өнімнің топтары, бұйымның сериялар, арнайы тапсырыстар мен қызметтер. –Толықтай аяқталған бұйымдар, жартылай фабрикаттар, өнімнің топтары, бұйымның сериялар, арнайы тапсырыстар мен қызметтер.

Өндірістік қызметті шектейтін факторлар:-Ұйым өндіретін өнімдерге деген сұраныс.-Өнімге, жұмыстар мен қызметтерге деген сұраныс.-Өнімге деген сұраныс.

Өндірістік шығындар: -Өнімдер,жұмыстар мен қызметтерді өңдіру мен орындау барысында тұтынылған ресурстар бөлігі. –Өнімді өндіру барысында тұтынылған ресурстар бөлігі. –Ұйымның өнім өндіру, жұмыстар мен қызметтерді және орындау кезінде тұтынылған ресурстар бөлігі.

Өнімнің толық өндірістік өзіндік құнының есептелуі:-Өндіріске жұмсалынған барлық шығындар сомасымен.-Өндіріске жұмсалынған жалпы шығындармен.-Жалпы өндірістік шығындармен.

Өтеушіліктің есептік коэффициенті анықталады: *Жоба бойынша алынған жылдық пайда ∕ жобаға салған шығындардың орташа құны. *Жоба бойынша жылдық пайда ∕ жобаға салған шығындардың орташа сомасы. *Жоба бойынша жылдық пайда ∕ жобаға бойынша шығындардың орташа сомасы.

Рентабельділік индексі: -Болашақ кезеңдегі ақша қаражаттарының түсімінің ағымдағы құнының инвестициялық жобалар құнына қатынасы. -Болашақ кезеңдегі ақша қаржыларының түсімінің ағымдағы құнының инвестициялық жобалар құнына қатынасы. –Болашақтағы ақша қаржыларының түсімінің ағымдағы құнының инвестициялық жобалар құнына қатынасы.

Реттелмейтін (бақыланбайтын) шығындар: -Өнімге байланысты жұмсалынатын шығынлдар. –Технологиялық қажеттіліктерге жұмсалынған электр қуаты. –Жалға алу (жалгерлік шығындар) және коммуналдық төлемдер.

Таза келтірілген дисконттық құн: -Ақша қаражаттарының таза түсімі – күрделі салым бойынша бастапқы инвестициялық шығындар. –Нақты ақша қаражаттарының таза түсімі – күрделі салым бойынша бастапқы инвестициялық шығындар. –Келтірілген ақша қаражаттарының таза түсімі – күрделі салым бойынша бастапқы инвестициялық шығындар.

Тұрақты шағандар:-Өндіріс көлемінің өзгерісіне байланысты емес өнімнің,жұмыстар мен қызметтердің бір өлшеміне тұрақты болып қалатын шығындар. -Өндіріс көлемінің өзгерісіне байланыссыз өнімнің бір өлшеміне тұрақты болып қалатын жылжыту,жарықтардыру шығындары. -Өндіріс көлемінің өзгерісіне байланыссыз өнімнің бір өлшеміне тұрақты болып қалатын шығындары.

Ұйымның зиянсыздығын талдау кезінде таза пайда анықталады: *Өткізуден түсім-Өнім өндірісіне жұмсалынған өзгермелі шығындар-Шартты тұрақты шығындар. *Өткізуден түсім-Өнім өндірісіне өзгермелі шығындар-Тұрақты шығындар. *Сатудан түсім-өзгермелі шығындар-тұрақты шығындар.

Шығындар есебінің тапсырыстық әдісінде шығындар есебінің объектісі мен калькуляциялаудың объектісі:-Жауапкершілік орталығы. -Тапсырыс.-Тапсырыс берушілердің тапсырысы.

Дата добавления: 2020-10-24 ; просмотров: 292 | Нарушение авторских прав

Нұсқа

Читайте также:
 1. Басқару есебі 1 страница
 2. Басқару есебі 10 страница
 3. Басқару есебі 11 страница
 4. Басқару есебі 12 страница
 5. Басқару есебі 2 страница
 6. Басқару есебі 3 страница

1. Толық емес жинақталу екінші импульс мына кезеңге тап болғанда пайда болады:

A.еттің дара жиырылуынан соң келеді.

B.еттің дара жиырылуының латентті кезеңіне.

D.бірінші импульспен сәйкес келеді.

E. жиырылу кезеңіне.

2. Тәжірибеде ең жиі қолданылатын тітіркендіргіштің түрі:

3. Ішкі секреция бездеріне тән:

A.Түтіктері ағзалар қуысына ашылады.

B.+Шығаратын түтіктері жоқ.

D.Шығаратын түтіктері бар.

E. Сөлі ас қорыту жолына өтеді.

4.Жоғарғы жүйке жүйесінің И.П.Павлов бойынша «әлсіз» типінің сипаттамасы:

A.Күшті, жылжымалы, теңестірілмеген.

B.Әлсіз, тым жылжымалы, теңестірілген.

C.Әлсіз, жылжымалы, теңестірілмеген.

D.Күшті, жылжымалы, теңестірілген.

E. +Әлсіз, жылжымалы емес,теңестірілмеген.

5. Егер калий ионының концентрациясы клетка мембранасының екі бетінде де бірдей болса, тыныштық потенциалының күйі қандай болады:

A.Аздап қана азаяды.

D.+Нольге дейін азаяды.

E. Азғана көбейеді.

6. Сомалық нерв жүйесінің рөлі:

A.Асқазан жұмысын басқару.

B.Жүректің жұмысын басқару.

C.Сезім мүшелерін басқару.

D.Жоғары нерв жүйесінің қызметін бақылау.

E. +Қозғалысты басқару.

7. Тестостеронның физиологиялық әсері барлығы, біреуінен басқасы:

A.анаболистік әсері бар.

B.+катаболистік әсері бар.

C.ерлердің жыныстық қабілеттілігін қамтамасыз етеді.

D.1-ші және 2-ші жыныстық белгілердің дамуына қатысады.

E. Сперматогенезді реттеп отырады.

8. Көру орталығы үлкен жарты шар ми қыртысының қай бөлігінде орналасқан:

A.+Үлкен жарты шар қыртысының шүйде бөлігінде.

B.Үлкен жарты шар қыртысының төбе-шүйде бөлігінде.

C.Үлкен жарты шар қыртысының төбе бөлігінде.

D.Үлкен жарты шар қыртысының маңдай бөлігінде.

E. Үлкен жарты шар қыртысының самай бөлігінде.

9. Адамның екінші сигналды жүйесіне сәйкес шартты тітіркендіргіш:

A.Болған құбылыстар мен оқиғалардан шыққан сыртқы орта тітіркендіргіш.

E. +Сөздік тітіркендіргіш.

10. Жоғарғы жүйке әрекеті:

A.+Мидың үлкен жарты шарлар қыртысының шартты рефекторлық функциясы.

C.Органикалық мұқтаждығын қамтамасыз ететін рефлекстер (аштық, шөлдеу, т.б.).

D.Бағдарлаушы рефлекс тобы («бұл не»рефлексі).

11. Жүйке парабиозының себебі қалай түсіндіріледі:

E. Өткізгіштіктің жоғарылауымен.

12. Нерв талшығының бойымен қозу жылдамдылығының әртүрлілігі:

A.Жүйке талшығының жоғары сезімталдығы.

B.+Талшықтарының жуандылығының әртүрлілігі және миелин қабығының болмауы.

C.Абсолюттік рефракторлық кезеңінің қысқалығы.

D.Миелин қабығының болуы.

E. Жүйке талшығының ұзындығының әртүрлілігі.

13. Парасимпатикалық нерв жүйесінің ағзаға әсері-біреуінен басқасы:

A.Қан тамыр қабырғаларын кеңітеді.

B.Негізгі алмасу деңгейін төмендетеді.

C.+Жүрек жиырылу жиілігін, қан қысымын, қанның көлемін жоғарылытады.

D.Жүрек жиырылу жиілігін, қан қысымын, қанның көлемін төмендетеді.

E. Зәр бөлінуді күшейтеді.

14. Есту орталығы орналасады:

15. Жылуды шығара отырып денедегі температураны тұрақты деңгейде ұстап тұру арқылы ағзаның бейімделуіне жағдай жасауды не деп атаймыз:

C.Химиялық жылуды реттеу

E. +Физикалық жылуды реттеу

16. Жоғарғы жүйке әрекетінің негізгі қызметі:

A. Вегетативтік нерв жүйесінің

B. Қыртыс асты ядроларының

C. +Үлкен ми жарты шарларының және қыртыс асты орталығының

D. Ми бағанасының

17. Химиялық синапстарда медиатордың босап шығуында зор иондар:

D. Кальций мен натрий

18. Тітіркендіру жиілігін табалдырық тітіркендіргішке дейін көбейткендегі рефлекстік жауаптың күшеюі:

A. Орталықта тітіркендірудің күші мен жиілігін өзгерту

B. Әсерден кейінгі жауап

C. Орталық тонус

E. +Бір ізді жинақталу

19. Қозғыштық қасиеті тән емес:

A. Көлденең жолақты қаңқа етіне

D. Көлденең жолақты жүрек етіне

E. Бірыңғай салалы етке

20. Жүйке бойымен қозудың оқшауланып өтуіне себебі:

A. Абсолюттік рефрактерлік кезеңнің қысқалығы

B. Талшықтың әр түрлі жуандағы

C. +Миелин қабығының болуы

D. Раньве буындығына байланысты

E. Жүйке талшықтарының ұзындығының әртүрлілігі

21. Электроэнцефалография – бұл:

A.Қаңқа еттерінің биопотенциалдарын тіркеу.

B.Артерия пульсін тіркеу.

C.Жүрек етінің биопотенциалдарын тіркеу.

D.Қарын еттерінің биопотенциалдарын тіркеу.

E. +Үлкен ми сыңарлары қыртысының биопотенциалдарын тіркеу.

22. Тері рецепторларын тітіркендірген кездегі ішкі мүшелер қызметінің өзгерісінен туатын рефлекстің аталуы:

Дата добавления: 2020-04-11 ; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав

Нұсқа

Читайте также:
 1. III-нұсқа
 2. IV-нұсқа
 3. Нұсқа
 4. Нұсқа
 5. нұсқа
 6. Нұсқа
 7. Нұсқа
 8. Нұсқа
 9. Нұсқа

1. Теңдестік нүктесінен жоғары жағы төмендегілердің қайсысын көрсетеді.

A. артықшылық B. жетіспеушілік C. профицит

D. сұраныстың ұсыныстан көп болуы E. нарықтағы тепе – теңдік

2. Сұраныс пен ұсыныс қисықтарының қилысу нүктесі төмендегілердің қайсысын сипаттайды:

A. жоғарғы деңгейдегі өнім шығаруды B. жетіспеушілікті C. артықшылықты

D. тепе – теңдік көлем мен тепе – теңдік бағаны E. жоғарғы деңгейдегі бағаны

3. Ұсыныс заңы бойынша:

A. Тауардың бағасы қымбаттаған сайын оны өндірушілер көптеп шығаруға ынталы

B. тауардың бағасы арзан болған сайын оны өндірушілер көптеп шығаруға ынталы

C. тауарға деген сұраныс ұсынысқа тәуелді D. тауарды өндіру оның бағасына тәуелді емес

E. тауарды өндіру оның бағасына тәуелді

4. Сауда үйінде торт 350 теңгеден сатылатын. Осы сауда үйінде пайдаланатын балдың бағасы 25% -ке көтерілсе, онда:

A. сатылатын торттың көлемі көбейеді B. сатылатын балдың көлемі көбейеді

C. сатылатын торттың көлемі азаяды D. торттың бағасы төмендейді E.балдың бағасы төмендейді

5. Сұраныс функциясы дегеніміз:

A. берілген заттың бағасы мен оның көлемінің арасындағы қатынас

B. заттың бағасы мен табыстың арасындағы өзара байланыс

C. заттың көлемі мен өндірістік факторлардың арасындағы қатынас

D. табыс пен өндірістік факторлардың арасындағы қатынас

E. Талғам мен баға арасындағы қатынас

6. Сіз баға 1 % өзгергенде сұраныс көлемінің қалай өзгеретінін тексергіңіз келеді. Сонда сіз қандай көрсеткішті анықтауыңыз қажет?

A) икемділік коэффициентін B) Лернер коэффициенті

C) табыс өсімшесін D) баға өсімшесін E) баға индексін

7. Сұраныстың қилысқан икемділігі нені сипаттайды:

A) белгілі бір тауарға деген сұраныс көлемінің басқа тауарға деген сұраныс көлемі өзгеруіне байланысты өзгеруі

B) белгілі бір тауардың бағасының басқа тауардың бағасы өзгеруіне байланысты өзгеруі

C) белгілі бір тауарға деген сұраныс көлемінің басқа тауардың бағасының өзгеруіне байланысты өзгеруі

D) белгілі бір тауардың бағасының басқа тауарға деген сұраныс көлемі өзгеруіне байланысты өзгеруі E) қалап алудың салыстырмалы өзгеруі

8. Егер сұраныс икемді болса, онда икемділік коэффициенті қандай болады?

A) |Е| > 1 B) |Е | = 1 C) |Е | MUy/ Py

D) Px / MUx = Py / MUy E) MUx/ Py =MUy/ Px

13. Тұтынушы қаражатының шектеулі болуын түсіндіру үшін төмендегілердің қайсысын пайдаланамыз:

А) талғамсыздық қисығы В) Изокванта C) Изокоста D) бюджет сызығы

E) ауыстырудың шекті нормасы

14. Талғамсыздық қисықтарының қасиеттерін анықтаңыз:

А) талғамсыздық қисықтары координаттар өсіне қатысты ойыс болады

В) талғамсыздық қисықтарының көлбеуі оң болады

C) әр нүктесінде әртүрлі деңгейдегі қанағаттануды сипаттайды

D) Тек талғамын сипаттайды. E) Тек талғамсыздық қисықтары қиылысады

15. Өндірістік процессте қолданылатын еңбек күштері айнымалы деп, ал қалған факторлар тұрақты деп жорамалдасақ,, онда еңбектің орташа өнімділігі былай анықталады:

А) PL = Y/ L В) PL = Y/ K C) PL = ΔY/ΔL D) PL = ΔY/ΔK Е) PL = L/K

16. Айнымалы өндіріс факторының орташа өнімінің формуласын тап:

А) PL = L/Q В) PL = Q/L C) PL = L*Q D) PL = Q/K Е) PL = ΔQ/ΔK

17. Капиталды еңбек күшімен технологиялық алмастырудың шекті нормасы (МRTS):

А) өндірістік процессте өнім көлемін өзгертпей еңбек пен капиталды пайдаланудьң тиімділігін көрсетеді

В) өндірістік процесстегі технологияның деңгейін анықтайды

C) өндірістік процесте өнім көлемін өзгертпей еңбек күшін қандай да бір шамаға өзгерткенде, оның орнына неше капитал шамасын пайдалануга болатынын көрсетеді

D) өндірістік процесте өнім көлемін өзгерте отырып бір капитал күшінен бас тартканда оның орнына неше капитал пайдалануга болатынын көрсететін шама

Е) айтылғандардың ішінде сәйкестігі жоқ

18. Сызықтық өндірістік функцияның түрін анықтаңыз:

А) TR – TC В) L= АY; K=ВL C) Y =Ka Lb D) Y/ΔK*ΔK Е) Y = А+ ВK + CL

19. Қандай шығындар айнымалы деп аталады.

A)өндіріс көлемінің қысқаруына немесе көбеюіне байланысты өзгеріп отыратын шығындар

B) шамалары өнім шығару көлеміне тәуелсіз шығындар

C) құрамына айқынсыз шығындар кіретін шығындар

D) өнімнің бір бірлігіне шаққандағы кіретін шығындар

E) өнім шығару көлемі нөлге тең болғанда да болатын шығын

20. Шекті шығындар қалай анықталады?

A)МС = DVC / DQ B) МС = TC / Q C) МС = VC / Q D) МС = FC / FC + VC E) МС = C / Q

21. Қандай шығындарды өнімнің бір бірлігінің өзіндік құны деп атауға болады:

A) жалпы B)орташа C) тұрақты D) айнымалы E) шекті

22. Бәсекелестік фирма тауарына деген сұраныс қисығы:

 1. кері (теріс) иіледі
 2. берілген баға деңгейіндегі көлденең қисық болады
 3. берілген сыныс көлеміндегі тік сызық болады
 4. оң иіледі

23. Бәсекелестік нарықта экономикалық пайданың өсуінде келесі жағдайлар жасалмайды:

Дата добавления: 2020-04-11 ; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав

Екілік опциялар брокерлерінің рейтингі 2020:
Ақшаны қайда салу керек?
Пікір үстеу

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Читайте также:
 1. III-нұсқа
 2. IV-нұсқа
 3. Нұсқа
 4. Нұсқа
 5. Нұсқа
 6. нұсқа
 7. Нұсқа
 8. Нұсқа
 9. Нұсқа
 10. Нұсқа